ผู้ว่าฯหมูป่า ล่องเรือติดตามสถานการณ์น้ำเจ้าพระยา พร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้เรือลดความเร็วลง ลดแรงกระแทกบ้านเรือนวันนี้ (5 ต.ค.64) เวลา 09.30 น. ที่ ท่าเรือเฉลิมพระเกียรติ (สวนเทพปทุม) ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.ปทุมธานี ลงเรือล่องตามลำน้ำเจ้าพระยา เพื่อตรวจสอบและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อ.เมือง และ อ.สามโคก ที่มีบ้านเรือนประชาชนอยู่2ฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมรับฟังการรายงานจากกรมชลประทานถึงระดับน้ำและการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่สมาคมตอบโต้ภัยพิบัติ( D.R.A.T) บินโดรน มุมสูงสำรวจบ้านเรือนประชาชนริมน้ำ เพื่อสังเกตุการณ์ผลกระทบจากระดับน้ำที่พบว่าขณะนี้มีน้ำเอ่อล้นเข้าถึงในระดับที่แตกต่างกันตามระดับพื้นบ้าน พร้อมทั้งนำถุงยังชีพมามอบให้ผู้ที่เดือดร้อนอีกจำนวนหนึ่ง โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รอง ผวจ.ปทุมธานี น.ส.ธนียา นัยพินิจ หน.สนง.จ.ปทุมธานี  พ.อ.ชิตพล กึนสี รอง ผอ.รมน.จ.ปทุมธานี นายนิคม วัชรดิเรกรัตน์ ผอ.โครงการชลประทานปทุมธานี น.ส.บุษนี แพร่วิศวกิจ โยธาธิการและผังเมือง จ.ปทุมธานี นายประสิทธิ์ ไชยเวช ผอ.การศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์ หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นอภ.เมืองปทุมธานี นายมนตรี ลังกาพินธุ์ นอภ.สามโคก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงเรือตรวจสอบ


นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.ปทุมธานี ยังได้พูดคุยกับชาวบ้านริมน้ำชุมชนสามโคก ให้เฝ้าระวังดูแลบุตรหลานจากอันตรายทางน้ำ และขอความร่วมมือเรือสัญจรไปมาให้ลดระดับความเร็วในบริเวณใกล้กับบ้านเรือนประชาชนที่ติดริมน้ำด้วย เพื่อลดแรงกระแทกจากคลื่นน้ำกระทบตัวบ้าน

ขณะเดียวกัน ผวจ.ปทุมธานี ยังได้สั่งการขอให้ทางกรมชลประทานในพื้นที่ ช่วยติดตามและประเมินช่วงน้ำหนุนจากสภาพอากาศโดยเฉพาะพายุ เพื่อเตรียมการไว้หากเกิดกรณีฉุกเฉินจะได้มีกำลังพลพร้อมช่วยประชาชน ซึ่งสถานการณ์โดยทั่วไปในพื้นที่ จ.ปทุมธานี ยังถือว่าอยู่ในขั้นปลอดภัยไม่วิกฤติ


ขับเคลื่อนโดย Blogger.