Header Ads

 


จ.สมุทรปราการบวงสรวง ร.5 และพระสมุทรเจดีย์ ก่อนเริ่มงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ ประจำปี 2564จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระสมุทรเจดีย์เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเริ่มงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ ประจำปี 2564


เมื่อเวลา 8.30 น.นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ และบวงสรวงองค์พระสมุทรเจดีย์  บริเวณฝั่งองค์พระสมุทรเจดีย์  เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ ประจำปี 2564 เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของจังหวัด 

พระสมุทรเจดีย์เป็นปูชนียสถานที่สำคัญ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวสมุทรปราการ ซึ่งปรากฏอยู่ในคำขวัญและตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ แต่เดิมพระสมุทรเจดีย์ตั้งอยู่บริเวณเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ต่อมาพื้นดินรอบเกาะตื้นเขินกลายเป็นแผ่นดินผืนเดียวกับชายฝั่ง จนทำให้พระสมุทรเจดีย์เป็นพระเจดีย์ตั้งอยู่ริมน้ำอย่างที่เห็นในปัจจุบัน 

พระสมุทรเจดีย์เริ่มก่อสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย แต่ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2371  ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว สมัยก่อนผู้คนส่วนใหญ่จะเรียกกันติดปากว่า พระเจดีย์กลางน้ำ เนื่องจากเดิมบริเวณที่ก่อสร้างพระสมุทรเจดีย์ เป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบ ทุกปีในวันแรม 5  ค่ำ เดือน  11 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 26 ตุลาคม 2564 จังหวัดสมุทรปราการจะจัดงานนมัสการพระสมุทรเจดีย์  ซึ่งเป็นงานประเพณีสำคัญของจังหวัด 

แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปีนี้จังหวัดจึงได้กำหนดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ ในส่วนที่เป็นงานประเพณีเท่านั้น โดยมีพิธีเปิดงานและห่มผ้าองค์พระสมุทรเจดีย์ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 และพิธีเวียนเทียนสักการะองค์พระสมุทรเจดีย์ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ส่วนการจัดงานสมโภชองค์พระสมุทรเจดีย์จะกำหนดจัดขึ้นอีกครั้ง หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการคลี่คลายแล้ว


ภาพ / ข่าว

เอกชัย ธนปิยานนท์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.