Header Ads

 


พังงา-กิจกรรมเก็บขยะ save for surf ที่หมู่เกาะสิมิลัน ต้อนรับเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวและนำขยะพลาสติกผลิตเป็นกระดานเซิร์ฟสเก็ตอันแรกของประเทศไทย

   ที่ท่าเรือบ้านทับละมุ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายชยพล หิรัณย์กนกกุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา  นำจิตอาสาทั้งภาครัฐและเอกชน ลงเรือเดินทางไปที่เกาะสี่หรือเกาะเมียง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อ.คุระบุรี จ.พังงา เพื่อเปิดกิจกรรมเก็บขยะ  Save For Surf ต้อนรับการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ และนำขยะพลาสติกกลับมาผลิตเป็นกระดานเซิร์ฟสเก็ต  โดยมี นางรักชนก แพน้อย ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเกาะสิมิลัน ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสภาพพื้นที่และนำเจ้าหน้าที่ร่วมเก็บขยะ ในพื้นที่เกาะสี่หรือเกาะเมียง และเกาะแปด หรือเกาะสิมิลัน ซึ่งกิจกรรมได้จัดภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่เกิน 100 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาและให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

      นายชยพล หิรัณย์กนกกุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา กล่าวว่า กิจกรรม Save For Surf ได้เก็บขยะพลาสติกตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัดพังงา และนำกลับมาผลิตเป็นกระดานเซิร์ฟสเก็ตอันแรกของประเทศไทยที่ผลิตจากขยะ โดยจะใช้ฝาของขวดพลาสติก 1,650  ฝา ในการทำเซิร์ฟเก็ตหนึ่งอันและในอนาคตจะนำพลาสติกรีไซเคิลมาทำประโยชน์ให้กับสาธารณะต่อไป โดยเริ่มต้นกิจกรรมนี้ ด้วยการไปเก็บขยะที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันเป็นที่แรก เพื่อเป็นการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อุทยานฯในการเตรียมความพร้อมเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับทุกคนเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายหาด   

       อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันได้เปิดการท่องเที่ยวประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 รวมเวลาประมาณ 7 เดือน เป็นการท่องเที่ยวแบบไปเช้า-เย็นกลับ หรือ  One Day Trip วันละ 3,325 คน และกิจกรรมดำน้ำลึก 525 คนต่อวัน รวมทั้งหมดไม่เกิน 3,850 คนต่อวัน

อโนทัย  งานดี/พังงา/081-0836530

ขับเคลื่อนโดย Blogger.