สำนักศิลปากรที่ 3 เร่งระดมสรรพกำลังตั้งกระสอบทรายเสริมแนวป้องกันโบราณสถานรับมือระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ วัดไชยวัฒนาราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น.ส.สุกัญญา เบาเนิด ผอ.สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา ได้รับมอบกระสอบสำหรับบรรจุทราย จาก นายชัยกมล พรหมทอง อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จำนวน 1,000  ใบ นอกจากนี้ ยังมี นายประเสริฐ มหคุณวรร บริษัท ไทยสแครปเซ็นเตอร์/รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ มอบกระสอบบรรจุทราย จำนวน 1,000 ถุง โดยมี  นางพิศมัย เลิศอิทธิบาท ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เพื่อมอบให้กับกรมศิลปากรในการนำไปใช้กรอกกระสอบทรายทำแนวป้องกันน้ำในพื้นที่โบราณสถานต่างๆ หลังจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้น เพื่อรักษาโบราณสถานไม่ให้ถูกน้ำท่วมเสียหาย โดยมี พันเอก(พ) เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง ผอ.รมน.จว. และ นาวาอากาศตรี ทรงพล เทศประทีป ผู้ประสานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย /หน.ชุดมวลชนสัมพันธ์(ขุนด่าน)กอ.รมน.อยุธยา ร่วมรับมอบและเป็นสักขีพยาน

ด้านกรมศิลปากร มีความห่วงใยโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นโบราณสถานริมแม่น้ำเจ้าพระยาสำคัญหลายแห่ง โดยที่น่าเป็นห่วงมากที่สุด คือ วัดไชยวัฒนาราม ป้อมเพชร  หมู่บ้านโปรตุเกส เป็นต้น  ซึ่งเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะวัดไชยวัฒนารามเป็นจุดต่ำสุด  ขณะนี้ ระดับน้ำเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องเสริมบังเกอร์ขึ้นอีก 50 เซนติเมตร ยาวตลอด 150 เมตร  ซึ่งจากเดิมตั้งพนังมีความสูงอยู่ที่ 2 เมตร รวมความสูง  2.50 เมตร ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำ 1.10 เมตร นอกจากนี้ ได้เสริมแนวกระสอบทรายฝั่งตะวันตกเพิ่มเติม เมื่อครั้งปี  2554 จุดกำแพงนี้ได้พังทลายลง ทำให้น้ำท่วมโบราณสถาน ปัจจุบัน ทางกรมศิลปากรได้สร้างกำแพงปูนหนา 20 เซนติเมตร สามารถวางกระสอบทรายได้เพิ่มอย่างต่อเนื่องหากระดับน้ำเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อุตสาหกรรมจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และหากผู้ใดมีประสงค์จะบริจาคอุปกรณ์ เพื่อป้องกันพื้นที่โบราณสถานให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ที่วัดไชยวัฒนารามได้ตลอดเวลา

 

 

ศักดริน  พุทธคาวี ( ต้น 089 – 886 – 2828 )


ขับเคลื่อนโดย Blogger.