Header Ads

 


“กองทัพเรือ สนับสนุนเรือท้องแบน รวมทั้งสิ้น 30 ลำ ช่วยน้ำท่วม จังหวัดปราจีนบุรี”


วันนี้ (วันที่ 27 ตุลาคม 2564) เวลา 13.30 น. พลเรือเอก เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีส่งมอบ 

เรือท้องแบน (ไฟเบอร์กลาส) จากฐานทัพเรือกรุงเทพ รวมทั้งสิ้นจำนวน 30 ลำ 

ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่ อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 

ตั้งแต่ต้นเดือน ตุลาคม 2564 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้น้ำท่วมขัง และบ้านเรือนประชาชน ได้รับความเสียหาย  รวมทั้งเส้นทางการสัญจร เป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง ซึ่งประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนกว่า 1,000 ครัวเรือน  และมีแนวโน้มสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้ ยังคงท่วมต่อไปอีกระยะเวลาหนึ่ง เนื่องจาก อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เป็นพื้นที่รองรับน้ำจากทุกอำเภอของจังหวัดปราจีนบุรี และรองรับน้ำจากจังหวัดสระแก้ว ก่อนไหลไปรวมกับแม่น้ำนครนายก แม่น้ำบางประกง และไหลลงสู่อ่าวไทย 

ทั้งนี้ จังหวัดปราจีนบุรี ได้มีหนังสือขอรับการสนับสนุนจากกองทัพเรือ ในการขอสนับสนุนเรือท้องแบน เพื่อใช้เป็นพาหนะลำเลียงสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ จัดรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ จำนวน 8 คันในการลำเลียงเรือท้องแบน (ไฟเบอร์กลาส) จำนวน 30 ลำ ส่งมอบให้กับ อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.