Header Ads
เมืองปากน้ำโพ ได้รับโล่รางวัล เป็นจังหวัดส่งเสริมการออมกับ กอช. ยอดเยี่ยม ประจำภาคกลาง เนื่องใน “วันออมแห่งชาติ ประจำปี 2564”


วันนี้ ( 29 ตุลาคม 2564) เวลา 14.00 น. นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมรับรางวัลการส่งเสริมการออมกับ กอช. ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 เนื่องในวันออมแห่งชาติ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานในพิธี 

ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับโล่รางวัล จังหวัดที่มียอดสมาชิกสูงสุดประจำปี 2564 เพื่อเป็น้กียรติแก่ จังหวัดนครสวรรค์ ที่เป็นจังหวัดส่งเสริมการออมกับ กอช. ยอดเยี่ยม ประจำภาคกลาง เนื่องใน “วันออมแห่งชาติ ประจำปี 2564” เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการออมและเพื่อเป็นการขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้ความร่วมมือขับเคลื่อนสนับสนุนและส่งเสริมการออมให้กับประชาชนที่ยังไม่ใด้รับ สวัสดิการบำนาญของรัฐ ตลอดปี 2564

ทั้งนี้ การส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่สมัครเป็นสมาชิก กอช, และ สนับสนุนให้สมาชิกเดิมมีการออมเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่งคงในยามเกษียณอย่างยั่งยืนต่อไป


ภาพ/ข่าว ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร

ขับเคลื่อนโดย Blogger.