Header Ads

 


ชุมแสง กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอชุมแสง จังหวัด​นครสวรรค์​


วันที่ 29 ตุลาคม 25 64 เวลา 10.00 น ณ วัดท่าไม้ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง นายสัญญา​ นิล​สุพรรณ​ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 3​ นครสวรรค์ เป็นตัวแทนสำนักนายกรัฐมนตรี​ มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ ตำบลท่าไม้ และตำบลโคกหม้อ จำนวน 500 ชุด โดยมี นาย นายสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอชุมแสง นายบรรจง โพธิวงค์ รักษาการหัวหน้าสำนักงาน ปภ.นครสวรรค์​  ดร.กัลย์ชพร รอดบำรุง สจ.นครสวรรค์​เขต.2 นางสาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ​เลขานุการ​ สส.นครสวรรค์​ เขต. 3​ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี โดยปฏิบัติตามแนวทาง และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

นายนิรันดร์​ คูกิติรัตน์​ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อำเภอชุมแสง กล่าวว่า

อำเภอชุมแสง แบ่งการปกครองออกเป็น 1​1 ตำบล 126 หมู่บ้าน

เทศบาล 2 แห่ง โดยพื้นที่อำเภอชุมแสง ได้รับผลกระทบจาก อิทธิพลของพายุ

"เตี้ยนหมู" ทำให้ประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2564

และจังหวัดนครสวรรค์ ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จำนวน 11 ตำบล 111 หมู่บ้าน 3,390 ครัวเรือน

พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย จำนวน 36,122 ไร่ ซึ่งในพื้นที่ตำบลท่าไม้

มีราษฎรได้รับความเดือดร้อน จากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จำนวน 15 หมู่บ้าน

จำนวน 250

ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย จำนวน 1,753 ไร่

ทั้งนี้ สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอชุมแสง ยังคงน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และมี

ผู้ประสบภัย ที่ต้องการความช่วยเหลือหลายครัวเรือน

หลังจากที่มีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน ในห้วงเดือนกันยายน 2564 ส่งผลให้ปริมาณน้ำในพื้นที่ต่างๆในพื้นที่อำเภอชุมแสงไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายหลายหลังคาเรือน และพื้นที่ทางการทางการเกษตรได้รับความเสียหายหลายพันไร่ ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ยังคงมีบางพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ

ดังนั้น กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มอบให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ดังกล่าว


ภาพ/ข่าว ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร

ขับเคลื่อนโดย Blogger.