Header Ads

 


ชมรมสื่อออนไลน์หารือพ่อเมืองเชียงราย 4 นโยบายเร่งด่วนก่อนเปิดจังหวัดรับนักท่องเที่ยว


วันนี้(29 ตุลาคม 2564)  ชมรมสื่อออนไลน์ นำโดยนายจักรภัทร แสนภูธร ปธ.ชมรมฯ คุณดิเลน นิ่มปากน้ำ รอง ปธ.ชมรมฯ น.ส.รมณ ภัทรทองศักดิ์ เลขานุการชมรมฯ พร้อมคณะกรรมการชมรม  ได้เข้าพบนายภาสกร บุญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อแสดงความยินดีที่มารับตำแหน่ง พร้อมกันนี้ร่วมหารือถึง 4 นโยบายเร่งด่วนพัฒนาจังหวัดเชียงราย ได้แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งจะต้องบริหารจัดการให้สมดุลกันระหว่างการป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง กับการดำเนินชีวิตและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาวเชียงราย, เรื่องที่ 2 การแก้ไขปัญหาภัยหนาวที่กำลังจะมาถึง  จะต้องบริหารจัดการการกระจายความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวให้ทั่วถึง, เรื่องที่ 3 การแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน  โดยให้ความสำคัญกับการลดจำนวนครั้งและความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ และประการที่ 4 คือการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายยังได้กล่าวถึงทิศทางการเปิดจังหวัดรับนักท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ 

จากนั้นคณะกรรมการชมรมสื่อออนไลน์ยังเดินทางไปยังสำนักงานโครงการชลประทานเชียงราย เพื่อเยี่ยมคารวะ นายทวีชัย โค้งตระกูล ผอ.โครงการชลประทานเชียงราย เพื่อรับฟังแนวทางบริหารจัดการน้ำของจังหวัดเชียวรายในปี 2564-65 บนพื้นฐานของประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  ซึ่งสร้างความเข้าใจให้กับสื่อมวลชนก่อนนำไปเผยแพร่ข่าวสารต่อไป


ภาพ/ข่าว จักรภัทร  แสนภูธร-รมณ ภัทรทองศักดิ์


ขับเคลื่อนโดย Blogger.