Header Ads
สุไหงโก-ลก ออกกฎเหล็กไม่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ห้ามเข้าโดยเด็ดขาด
     นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ในฐานะ ผอ.ศบค.อ.สุไหงโก-ลก มีมติออกมาตรการให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 มาอย่างน้อย 1 เข็ม จากแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม หรือ ไลน์หมอพร้อมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ยกเว้นกรณีเร่งด่วนด้านการแพทย์ หรือ มีเหตุจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และหากตรวจสอบพบว่ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนจะไม่อนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อย่างเด็ดขาด โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค. 64 เป็นต้นไป


                จากการตระเวนตรวจสอบที่จุดตรวจจุดสกัด 3 แห่ง ที่มุ่งหน้าจาก อ.ตากใบ สู่เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คือ จุดตรวจจุดสกัดบ้านน้ำตก และเส้นทางที่มุ่งหน้าจาก อ.แว้ง สู่เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คือ จุดตรวจจุดสกัดบ้านบือเร็ง รวมทั้งเส้นทางที่มุ่งหน้าจาก อ.สุไหงปาดี สู่เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คือ จุดตรวจจุดสกัดบุณยลาภนฤมิตร มีเจ้าหน้าที่ อส.ประจำที่ว่าการ อ.สุไหงโก-ลก เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สุไหงโก-ลก และเจ้าหน้าที่ไทยอาสาป้องกันชาติ หรือ ทสปช. แยกย้ายกันตรวจสอบประชาชนที่ขับยานพาหนะทุกชนิดผ่านจุดตรวจ ด้วยการขอตรวจสอบหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 จากแอปพลิเคชั้นหมอพร้อม หรือ ไลน์หมดพร้อม มายื่นยันต่อเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ว่าผ่านการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 มาแล้ว และมีประชาชนบางส่วนที่ยังไม่เคยผ่านการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่เขตเทศบาลโดยเด็ดขาด แต่หากต้องการเข้ามีกิจธุระจำเป็น เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้รอที่จุดตรวจจุดสกัด เพื่อประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ.สุไหงโก-ลก นำวัคซีนป้องกันโควิด 19 มาบริการฉีดให้ถึงที่ แต่ทุกคนให้การปฏิเสธขอกลับภูมิลำเนา เพื่อไปฉีดวัคซีนตามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแต่ละแห่ง ซึ่งมีบริการออกหน่วยฉีดให้กับประชาชนทุกวัน


                นอกจากนี้แล้ว ณ อาคารรื่นอรุณ เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ยังมีมาตรการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดด่านพรมแดน 2 แห่ง คือ ด่านพรมแดน อ.ตากใบ ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับด่านพรมแดนเป็งกาลังกูโบ และด่านพรมแดนบูเก๊ะตา อ.แว้ง ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับด่านพรมแดนบูกิตบุหงา ประเทศมาเลเซีย ไปมาหาสู่กันในวันที่ 1 พ.ย. 64 ที่จะถึงนี้ เนื่องจากนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจส่วนใหญ่ จะมุ่งหน้ามาใช้บริการตามสถานประกอบการต่างๆในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อาทิ ร้านอาหาร ตลาดสด แผงลอย สถานีขนส่งรถประจำทาง และสถานประกอบการโรงแรมต่างๆ ที่อาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทางโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้ขอความร่วมมือจากเจ้าของกิจการและผู้ประกอบการต่างๆข้างต้นทุกแห่ง มาทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 ด้วยชุดตรวจ ATK หรือ ANTIGEN TEST KIT หากพบว่ามีผลเป็นบวก แพทย์จะประเมินอาการและให้ยาต้านเชื้อไวรัสมากินที่บ้านเป็นเวลา 5 วัน พร้อมทั้งจะมีการติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง และเมื่อผล RT – PCR ออกมาแล้ว จะประสานให้ไปพบแพทย์อีกครั้งที่คลีนิค ARI ของโรงพยาบาล


                ซึ่งในเบื้องต้นหากพบว่าผลตรวจเป็นลบ เจ้าหน้าที่จะบันทึกผลตรวจในแอปพลิเคชั้นเป๋าตังค์ โดยจะระบุวันที่ขอรับชุดตรวจ พร้อมจำนวนครั้งที่ตรวจ โดยเจ้าหน้าที่จะบันทึกผลเป็นลบไม่เสี่ยงพบเชื้อไวรัสโควิด 19 เนื่องจากในโอกาสต่อไปเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะออกสุ่มตรวจสถานประกอบกิจการต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ รวมทั้งเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัวกับการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนในพื้นที่ควบคู่กันไปด้วย

 นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ


ขับเคลื่อนโดย Blogger.