Header Ads

 


แพร่เร่งฉีดวัคซีน  เปิดเทศกาลชิม ช็อป  ใช้ กระตุ้นรายได้คนทั้งเมือง
ในขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ กำลังเร่งระดับฉีดวัคซีนให้กับคนทั่วไปและเยาวชน ในจังหวัดแพร่ เพื่อลดการระบาดของไวรัสโควิด 19 ให้อยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้ ในภาพรวม ในขณะเดียวกัน นายสมหวัง  พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ร่วมกับกลุ่มงานเครือข่ายสินค้าโอท็อป  ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ เตรียมเปิดเทศกาลจำหน่ายสินค้า  ชิม  ช็อป  ใช้ วิถีใหม่สไตล์แพร่ ที่บริเวณกาดสามวัย หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ ในวันที่ 29 ตุลาคมนี้  เปิดตลาดสินค้ากระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดแพร่ โดยนายสุสังข์ ชุ่มนะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ จัดแถลงข่าวเป็นการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงการผ่อนคลายมาตรการ  เพื่อส่งเสริมให้เกิดรายได้  เกิดเงินสะพัดภายใตจังหวัด

การจัดเทศกาลชิม ช้อป ใช้ วิถีใหม่สไตล์แพร่  ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในระดับชุมชนที่ได้มาตรฐานโอท็อป และ สินค้าชุมชนมาร่วมเปิดตลาดให้บริการต่อประชาชนมากกว่า 30 กิจการ

มาตรการเหล่านี้ เป็นแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ทรุดหนักหลังโควิด 19 ระบาดต่อเนื่อง  ซึ่งจังหวัดแพร่มีเป้าหมายฉีดวัคซีนให้ได้มากกว่าร้อยละ 70 ของประชากร สร้างความมั่นใจในการอยู่กับโควิด19 อย่างปลอดภัยและยังเน้นไปที่ส่งเสริมรายได้ให้เกิดกับผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชน พร้อมทั้งเกิดภาพลักษณ์ของความปลอดภัยเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในระยะยาวอีกด้วย

/ภาพ/ข่าว

ราเชนทร์  โชติถนอมกิจ

แพร่.รายงาน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.