Header Ads

 


 เชียงราย - เตรียมเปิดเชียงแสน ปลัดรักษาการนายอำเภอ รุกมาตรการปลอดภัยโควิด รับนโยบายผู้ว่าฯวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ที่บริษัทแม่โขงเดลต้าทราเวล เอเจนซี่ จำกัด สาขาเชียงแสน จ.เชียงราย   นายเอนก ปันทะยม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.เชียงแสน รักษาการในตำแหน่งนายอำเภอเชียงแสน ได้ร่วมประชุมหารือกับชมรมผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว อ.เชียงแสน เพื่อกำหนดแนวทางตามนโยบายของ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาจังหวัดเชียงรายไปด้วยกัน ให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่ Blue Zone รับนักท่องเที่ยว ซึ่งมีแผนที่จะเปิดพื้นที่ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 นี้ โดยมีนายวชิระ รัศมีจันทร์ ประธานชมรมผู้ประการธุรกิจท่องเที่ยว อ.เชียงแสน นายมานพ เวียร์ร่า รองกรรมการผู้อำนวยการบริษัทแม่โขงเดลต้าทราเวล เอเจนซี่   นายพงศ์พิพัฑฒ์ นพคุณ ตัวแทนผู้ประกอบการโรงแรมในอำเภอเชียงแสน    นายเศรษฐศักดิ์ พรหมมา ผู้บริหารวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง ต.บ้านแซว  นายสมคิด  โสภณอำนวยกิจ กรรมการผู้จัดการบริษัทสตาร์ดอยคอฟฟี่ ดอยสะโง้    นายพรเลิศ พรหมปัญญา ตัวแทนผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวในแม่น้ำโขง  นายนิกร เหล่าวานิช ผู้อำนวยการสถานีวิทยุชุมชนคนเชียงแสน เข้าร่วมหารือ


นายเอนก  กล่าวว่า การบริหารจัดการสถานการณ์โรคโควิด 19 ให้ทุกคนมีความปลอดภัย ควบคู่ไปกับเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และต้องคิดและระลึกเสมอว่าเราจะต้องอยู่ร่วมกันกับมันให้ได้อย่างปลอดภัย เสมือนเป็นโรคประจำถิ่น และต้องระดมฉีดวัคซีนให้ทั่วทุกกลุ่มเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด  ขณะนี้ทางอำเภอได้ให้ทางสาธารณสุขอำเภอสำรวจความต้องการที่จะใช้วัคซีนเพื่อเสนอกับทางจังหวัด โดยจะเปิดฉีดให้กับทุกกลุ่มที่ทำงานใกล้ชิดอยู่กับแหล่งท่องเที่ยว  และตอนนี้ทางจังหวัดได้ให้แนวปฏิบัติตาม Covid Free Setting ใช้ในช่วงการเปลี่ยนผ่านของกิจการหรือกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวของอำเภอเชียงแสน  ซึ่งจะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนออกสำรวจความพร้อมของที่พัก ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้ประเมินตนเองเตรียมความพร้อมเป็นพื้นที่ Blue Zone เพื่อรองรับนักท่องเที่ยววันที่ 1ธันวานี้ 


ด้านนายวชิระ กล่าวว่าวันนี้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการท่องเที่ยวต่างๆในอำเภอเชียงแสน ให้กับรักษาการนายอำเภอเชียงแสน  จากตัวเลขในปี62 คนต่างชาติที่เดินทางผ่านเข้าออกที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน จะมีถึงเกือบ 6 แสนคนต่อปี  สร้างรายได้ให้เกิดในพื้นที่เชียงแสนไม่น้อย จะเห็นว่ารายได้จาการท่องเที่ยวมาเป็นอันดับต้นๆ แต่พอปี 63-64 เกิดเชื้อโควิด-19 ทุกธุรกิจได้รับผลกระทบไปหมด บางธุรกิจประคองตัวไม่ไหวก็ล้มไป ตนมองว่าอำเภอเชียงแสนมีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวมาก ไม่ว่าจะเป็นสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านธารทอง ต.แม่เงิน อำเภอเชียงแสน ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,015 เมตร  อากาศด้านบนจะปกคลุมไปด้วยหมอก มองเห็นหลายพื้นที่ของประเทศสปป.ลาว ซึ่งสถานีได้เน้นปลูกไม้ผล ไม้ดอกเมืองหนาว และพืชผักปลอดสารพิษ ในตำบลแม่เงิน ยังมีน้ำตกธารทองที่สวยงาม  ส่วนที่ดอยสะโง้ หมู่บ้านชาติพันธ์อาข่า บนดอยสูงมีที่พัก ที่จุดนี้ทะเลหมอกสวยงามมากอาหารชนเผ่าอร่อยมาก  ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อเปิดการท่องเที่ยวอำเภอเชียงแสนรับกับแผนเปิดท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 1ธันวาคมนี้


ปัญธิพงศ์  ศิริโชคธนากูล /  จ.เชียงรายขับเคลื่อนโดย Blogger.