Header Ads

 


 ศาลเจ้าเทพนาจาไทจื้อ มอบถุงยังชีพ แก่มัคคุเทศน์-ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19   เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ศาลเจ้าเทพนาจาไท้จื้อ บ้านเกาะหมี ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโดยคณะศิษยานุศิษย์ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดองค์เทพนาจา ซาไท้จื้อ เพื่อสร้างทานบารมี โดยจัดถวายข้าวสาร 1300 กิโล ไข่ไก่ 7800 ฟอง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 2500 ซอง ถวายแด่องค์เทพนาจา เพื่อมอบให้กับลูกหลาน กลุ่มมัคคุเทศก์ จ.สงขลา เพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิต อีกทั้งยังบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤต    โควิด-19 

โดยได้รับเกียรติจาก สท.นิยม พรรณราย รองประธานสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดงาน นายธนกฤต เลิศไกรธนาภา ประธานศาลเจ้า กล่าวรายงาน นายทรงชัย มุ่งประสิทธิชัย นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.สงขลา กล่าวขอบคุณ หลังจากนั้น อ.นิเวศน์ ถาวร เจ้าสำนักเทพ  นาจาหาดใหญ่ (บ้านเกาะหมี )ได้มอบของที่ระลึก พระพิฆเนศ หน้ากากทองคำ แด่ผู้มีเกียรติที่มาร่วมในพิธีเปิด หลังจากนั้นได้ร่วมกันแจกสิ่งของทั้งหมดให้กับมัคคุเทศก์ ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว โดยมีหลวงพี่พล เจ้าอาวาสวัดลอน จ.พัทลุง และหลวงพี่ม้าว เจ้าอาวาสวัดสันติวรคุณ จ.สงขลาได้ร่วมแจกสิ่งของและวัตถุมงคลแก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านด้วย

ภาพ/ข่าว สถิตย์ จันทรจิตร ผู้สื่อข่าวจังหวัดสงขลา


ขับเคลื่อนโดย Blogger.