Header Ads

 


 เทศบาลตำบลบางเมือง ลงพื้นที่มอบวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์เพื่อป้องกันและควบคุมดารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 รอบที่3
นาวาเอก อนุศักดิ์ นาคทิม  นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง พร้อมด้วย นายปาณวัฒน์ อุทัยเลิศ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง นายอิทธิชัย ชูเรณู ปลัดเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเมือง นายณรงค์พล ทองกร กำนันตำบลบางเมืองใหม่ นายกิตติพงษ์ อยู่วัฒนะ  กำนันตำบลเทพารักษ์ ลงพื้นที่มอบวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (รอบ 3) เป็นชุดวัสดุป้องกันโรคโควิด-19  ซึ่งใน 1 ชุดประกอบด้วยหน้ากากอนามัย จำนวน 5 กล่อง (1 ชุดต่อครัวเรือน)ในชุมชนนารถสุนทร 2, หัวสะแก 1, หัวสะแก 2, ทิพวัล 1, ทิพวัล 2, ทิพวัล 3, ทิพวัล 5, อุดมพร 9, มิตรไมตรี 1, อาสาพัฒนาเทพารักษ์ เพื่อลดความเสี่ยงและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางเมือง โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวภริม พูลเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขต 3 นางสาววริศรา มีชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมมอบวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ในครั้งนี้ด้วยภาพ/ข่าว

เอกชัย ธนปิยานนท์


ขับเคลื่อนโดย Blogger.