Header Ads
 ชุมพร - บุกรุก ไถปรับปรุงพื้นที่ทำถนน , โค่นทำลายต้นไม้ในพื้นที่ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ ทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพรวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00น. ณ.บริเวณทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ ทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่หน่วยงานรับผิดชอบลงพื้นที่ นำโดย พ.อ.ดุสิต  เกษรแก้ว หัวหน้าชุดตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน และทำรายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4    นายสุธน พังสุบรรณพนักงานพิทักษ์ป่า ส.3 หน.ป้องกันรักษาป่าที่ ชพ.5 (อุชาน) นายวีระ อินสุรธารรองนายกเทศมนตรีตำบลขุนกระทิง ร.ต.อ.วัชระ พัฒน์ทอง รองสว.กก5.บก.ปทส. กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นายสุชาติ ล้ำเลิศ เจ้าพนักงานป่าไม้ ผอ.ทรัพยากรน้ำ ปฏิบัติราชการแทน ผอ.ทสจ.ชพ นายธีระวุฒิ นุชนงค์ปลัดอำเภอ  พร้อมคณะลงสำรวจพื้นที่ดังกล่าว

     จากกรณีนายปิยะพงษ์ รอดศิริ นายกเทศมนตรีตำบลขุนกระทิง ได้มอบอำนาจให้นายกิจพงษ์ ทองประดู่ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ พบ พนักงานสอบสวน สภเมืองชุมพร แจ้งความเป็นหลักฐานกรณีสงสัยว่ามีการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ทุ่งสงวน เลี้ยงสัตว์ (ทุ่งเบี้ย) หมู่ที่ 8 ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร บริเวณทางทิศใต้ของมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพร เหตุเกิด เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564  เวลาประมาณ 10.00 นาฬิกา นั้น เทศบาลตำบลขุนกระทิงจากการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า กรณีดังกล่าวไม่พบข้อมูลว่าผู้ใด หรือส่วนราชการใด ได้รับอนุญาตจากส่วนราชการให้เข้าทำประโยชน์ หรือไถปรับปรุงพื้นที่ทำถนน ,โค่นทำลายต้นไม้ ในพื้นที่ที่เกิดเหตุแต่อย่างใด การกระทำดังกล่าวเป็นการทำให้เกิดความเสียหายทำ ให้เสื่อมสภาพที่ดิน และต้นไม้ ดังนั้น เพื่อการรักษาดูแลที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของ แผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกัน และเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมารับโทษตามกฎหมาย ในการนี้ มอบหมายให้นายกิจพงษ์ ทองประดู่ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ แจ้งลงบันทึกประจำวันรับแจ้งไว้เป็นหลักฐาน สภ.เมืองชุมพร ข้อ 3 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เพื่อ กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับคนร้ายซึ่งยังไม่ทราบว่าเป็นผู้ใด ซึ่งได้กระทำฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว เพื่อให้ได้รับโทษตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9,108 ทวิ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 360 และบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

   พ.อ.ดุสิต  เกษรแก้ว กล่าวว่า  ได้รับแจ้งมาจากเทศบาลตำบลขุนกระทิงว่ามีผู้บุกรุกทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ ทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร จากการตรวจสอบเบื้องต้นทำให้ทราบว่ามีการบุกรุกทำถนนรอบพื้นที่จริงและมีการก่อสร้างรั่วคอนกรีตปิดพื้นที่ซึ่งทำให้ประชาชนไม่สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ ทุ่งเบี้ย ในการเก็บของป่าไม่ได้และในการตรวจสอบมีการตัดโคนต้นไม้ จำนวนมากเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งทาก กอ.รมน.จะประสานอำหน่วยการและนำเรียนผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ส่วนราชการ ดำเนินการตรวจสอบดำเนินความผิดต่อไป

   นายสุชาติ ล้ำเลิศ เปิดเผยว่า พบพื้นที่บุกรุกโดยใช้รถแม็คโคร ไถปรับปรุงพื้นที่ ป่าทำเป็นพื้นผิวถนน ความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร จากการสำรวจอย่างละเอียดในครั้งนี้มีพื้นที่ที่ถูกบุกรุกจำนวน 125 ไร่ พบไม้ใหญ่และเล็กถูกตัดโคนจำนวน 1000 กว่าต้น

     นาย กิจพงษ์ ทองประดู่ นิติกร ประจำเทศบาลตำบลขุนกระทิง ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน เพื่อหาผู้กระทำผิด กรณี คณะทำงานตรวจสอบพื้นที่ ที่ดินสาธารณะประโยชน์แปลงทุ่งเบี้ย ม.8 ต. ขุนกระทิง อ. เมือง จ.ชุมพร พบคนงานก่อสร้าง 5 คน ซึ่งให้การว่า ตนเองได้รับการจ้าง จากนาย กิตติกร ด่านพุทธสร ให้มาสร้างรั่วในพื้นที่ พื้นที่แผ่วถางได้รับความเสียหาย จำนวน 125ไร่ที่ดินติดกับมหาวิทยาลัยกีฬาวิทยาเขตชุมพร ด้านหลัง โดยกล่าวหาว่า มาตรา9 (108) ทวิฐาน เข้าไปยึดถือครอบครอง รวมตลอดถึงการก่นสร้างหรือเผาป่า กระทำด้วยประการใดๆ ให้เป็นการทำลายหรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวดหรือที่ทรายในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามในราชกิจจานุเบกษา เหตุเกิด ที่สาธารณประโยชน์(ทุ่งเบี้ย ม.8 ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ร.ต.อ.บรรจง ศักดิ์พิมล พงส.ฯ ได้รับคำร้องทึก คดีอาญาที่ 1955/2564


ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514


ขับเคลื่อนโดย Blogger.