Header Ads

 


นครนายก - พระครูปิยรัตนานุกูล วัดมณีวงศ์ มอบข้าวสารช่วยเหลือชาวบ้านตำบลดอนยอ 1,400 ถุง 7 หมู่บ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19
ที่วัดมณีวงศ์ ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก มูลนิธิวังรัตนมณีมหานครบาดาลนาคราชราชา โดย พระครูปิยรัตนานุกูล (หลวงพี่ต่อ) รองเจ้าอาวาสวัดมณีวงศ์ ได้มอบข้าวสารหอมมะลิถุง 5 กก. จำนวน 1,400 ถุง ซึ่งครั้งนี้ได้มอบให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนยอ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน โดยมี นายพัฒนพงศ์ เนติ กำนันตำบลดอนยอ ร่วมมอบ โดยแบ่งเป็นหมู่บ้านล่ะ 200 ถุง ทั้งหมด 7 หมู่บ้าน รวม 1,400 ถุง มีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านเป็นตัวแทนมารับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในเขตที่รับผิดชอบ โดยพระครูปิยรัตนานุกูล (หลวงพี่ต่อ) ตั้งใจจะมอบข้าวสารช่วยเหลือประชาชนทุกตำบลในพื้นที่จังหวัดนครนายก ซึ่งจะประสานผู้นำชุมชนให้เข้ามารับอาทิตย์ละ 1 ตำบล ซึ่งหลวงพี่ต่อมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนต้องได้รับข้าวสารกันทุกตำบล ดั่งที่ตั้งใจไว้


         ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขนาดนี้ และจังหวัดนครนายกเป็นกลุ่มจังหวัดสีแดงเข้ม มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนหลายครัวเรือน และยังมีผู้กักตัวเพื่อรอดูอาการอีกจำนวนมาก พระครูปิยรัตนานุกูล (หลวงพี่ต่อ) จึงมีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก จึงได้ประสานทาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นตัวแทนมารับมอบข้าวสารหอมมะลิถุง 5 กก. หมู่บ้านล่ะ 200 ถุง ในครั้งนี้ได้มอบให้พื้นที่ตำบลดอนยอ มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน รวมมอบทั้งหมด 1,400 ถุง ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เกี่ยวข้องจะได้นำไปมอบให้กับชาวบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในเขตพื้นที่ตำบลดอน  ต่อไป


        ทั้งนี้ พระครูปิยรัตนานุกูล (หลวงพี่ต่อ) กล่าวว่า ตั้งใจจะมอบข้าวสารให้กับทุกตำบล ในจังหวัดนครนายก โดยข้าวสารได้มีผู้มีจิตศรัทธาได้นำมาถวายให้กับทางวัดมณีวงศ์ บางท่านก็ได้ถวายเป็นเงิน ก็ได้นำเงินที่ได้ถวายมานำไปซื้อข้าวสาร เพื่อนำไปมอบช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน และทางวัดมณีวงศ์ก็ยังได้สงเคราะห์มอบโลงศพให้กับผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 และช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์และห้องผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลนครนายก และจะยังคงช่วยเหลือสงเคราะห์ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างนี้ต่อไป


สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก


ขับเคลื่อนโดย Blogger.