Header Ads

 


"รชฏ" เตรียมขับเคลื่อน พรรคภราดรภาพ เคาะวันประชุมใหญ่ มอบนโยบายผู้บริหารลงพื้นที่ สรรหาว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ทั่วประเทศที่พรรคภราดรภาพ วิภาวดี 64 เมื่อเวลา10.00น.วันที่29 ต.ค.64 ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร ห้วหน้าพรรคภราดรภาพ นายนิธิพล รวานนท์ รองหัวหน้าพรรค นายสมบูรณ์ จิตตะบูรณ์ เลขาธิการพรรค พร้อมด้วยนายสมชาย พวงมาลัย รองเลขาธิการพรรค นายสุรภาส วิเชียร โฆษกพรรค นายสุรชาติ ผิวแดง ผู้ช่วยโฆษกพรรค นายบรรหาร ครุธหอม ผู้ช่วยประธานยุทธศาสตร์พรรค ได้เข้าร่วมประชุมหารือถึงการเตรียมความพร้อมของการดำเนินการภายในพรรค อาทิ เรื่องการจัดประชุมใหญ่ประจำปี ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่18 ธ.ค.64 พร้อมกันนี้ทาง ร.อ.รชฏ ได้กล่าวถึงนโยบายที่สำคัญที่ต้องทำ คือการสรรหา ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ทั่วประเทศ  

โดยให้ผู้บริหารพรรครับผิดชอบและลงพื้นที่ ซึ่งได้แบ่งการสรรหาเป็น 4 ภาค ดังนี้ ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร หัวหน้าพรรค นายสมชาย พวงมาลัย รองเลขาธิการพรรค เป็นผู้สรรหาว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ภาคกลาง

 ดร.บุญญา หลีเหลด รองหัวหน้าพรรค  เป็นผู้สรรหาว่าที่ผู้สมัคร ส.ส ภาคใต้

นายนิธิพล รวานนท์ รองหัวหน้าพรรค นายสุรภาส วิเชียร โฆษกพรรค เป็นผู้สรรหาว่าที่ผู้สมัคร ส.ส ภาคเหนือ

นายบุญรวี ยมจินดา ประธานยุทธศาสตร์พรรค นายสมบูรณ์ จิตตะบูรณ์ เลขาธิการพรรค เป็นผู้สรรหาว่าที่ผู้สมัคร ส.ส ภาคอีสาน

ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นร.อ.รชฏ ได้เผยกับผู้สื่อข่าวว่าขณะนี้ทางพรรคภราดรภาพ พร้อมรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น โดยได้วางกรอบนโยบายไว้ทุกด้าน ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น ทางพรรคภราดรภาพ คาดว่าจะต้องได้ ส.ส เข้าสภาได้อย่างแน่นอน เพราะพรรคมีศักยภาพทางการเมืองดีอยู่แล้ว ที่ผ่านมาผู้บริหารพรรคทุกท่านได้ร่วมกันทำงานกันเป็นทีม ส่วนเรื่องที่มีอดีต ส.ส.บางท่านได้ยื่นเจตจำนงค์ จะขอย้ายมาอยู่ร่วมพรรคด้วยนั้น ถ้ามีเจตนารมย์และมีนโยบายเดียวกับทางพรรคก็ยินดี

ทางด้านนายนิธิพล  ได้เผยกับผู้สื่อข่าวว่า พรรคภราดรภาพได้ทำการเมืองมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทรบจากวิกฤติ โควิด-19 และอุทกภัยน้ำท่วม ทางพรรคก็ได้จัดสิ่งของประเภทเครื่องอุปโภค-บริโภค บรรจุเป็นถุงยังชีพนำไปแจกให้กับประชาชนในหลายพื้นที่ ทางพรรคมีนโยบายที่จะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนเท่าที่โอกาสจะอำนวยอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับนายสมบูรณ์ ได้กล่าวในตอนท้ายว่า พรรคภราดรภาพ ไม่ได้หยุดนิ่งกับการดำเนินการทางการเมือง ยังขับเคลื่อนกิจกรรมทางพรรคอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมการหาสมาชิกตลอดจนว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคทั่วประเทศ

เอกรัตน์ นาคประดิษฐ์ รายงาน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.