Header Ads

 


 ระยอง-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามความคืบหน้าโครงการป่าในเมือง ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 15 ต.ค.64 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจและติดตามการดำเนินโครงการป่าในเมือง ที่บริเวณป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำอัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง  ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง ในโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมนวัตกรรมบล็อกปูพื้นคอนกรีตพลาสติกใช้แล้ว จากผู้แทนกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย พร้อมกับเยี่ยมชมโมเดล (Model) ศูนย์เรียนรู้ครบวงจรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ป่าชายเลน (Mangrove) การจัดการขยะและขยะทะเล (Waste and Marine Debris Management) จากผู้แทน IUCN สำนักงานประเทศไทย จากนั้นได้เยี่ยมชมพื้นที่สาธิตโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ การจัดการขยะ โดยการติดตั้งตาข่ายดักปากท่อ และเยี่ยมชมการจัดการขยะต้นทาง การคัดแยกขยะในครัวเรือน เรือถีบเก็บขยะ เป็นนวัตกรรมสำหรับการเก็บขยะทะเล จากบริษัทเอกชน วิทยาลัยเทคนิคระยอง และกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำระยอง

  สำหรับโครงการป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง เป็นโครงการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ร่วมกับ อบจ.ระยอง ,เทศบาลนครระยอง และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง หรือ MOU เมื่อ 17 ตุลาคม 2560 เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนบริเวณพระเจดีย์กลางน้ำ พื้นที่รวม 500 ไร่ เป็นแหล่งเรียนรู้นิเวศป่าชายเลน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนกลางเมืองระยอง รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ หรือ EEC เพื่อความสมบูรณ์ มั่งคั่ง ยั่งยืน และพัฒนาให้แหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซค์กลางเมืองเป็นปอดของคนระยอง

นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลสำเร็จการดำเนินงานพื้นที่ป่าในเมือง”ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง”เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน นับจากที่ตนได้มาเปิดพื้นที่สาธิตเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 จนสามารถยกเป็นพื้นที่ต้นแบบในการบูรณาการการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะแบบครบวงจรได้อย่างสมบูรณ์แบบ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างป่าชายเลน ทะเลและชุมชน สามารถอยู่กันได้อย่างสันติ ต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและไม่สร้างปัญหาหรือผลกระทบต่อกัน ที่ผ่านมาตนมีนโยบาย ทส.ยกกำลังสอง คือทุกหน่วยงานใน ทส.จะต้องทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนเป็น 2 เท่า นับจากนี้เราจะยกระดับเป็น ทส.ยกกำลังเอ็กซ์ คือเราจะทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนมากกว่าที่ผ่านมาอย่างสุดกำลัง เรื่องนี้ตนได้มอบหมายให้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กำกับและขับเคลื่อนโครงการสำคัญ โดยยึดประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ

ด้านนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยาการทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันดำเนินงานตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 กรณีโมเดลศูนย์เรียนรู้ครบวงจรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  ป่าชายเลน การจัดการขยะและขยะทะเลที่ดำเนินงานโดย IUCN การดำเนินการส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทางในครัวเรือนโดยSCG Chemical การจัดการขยะปลายทางโดยใช้นวัตกรรม LITTER trap ของ SCG การคิดค้นนวัตกรรมเรือถีบเก็บขยะ ของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคระยองและกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำระยองป่าชายเลน รวมถึงนวัตกรรม River Plastic trap ของมูลนิธิเทอร์ราไวเคิล ไทย ที่ได้จัดทำข้นเป็นต้นแบบ การดำเนินการพื้นที่สาธิตโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ การติดตั้งตาข่ายดักปากท่อก่อนลงสู่ทะเล และนวัตกรรมทุ่นกักขยะบริเวณพื้นที่ป่าในเมืองและบูมกักขยะที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ผลักดันดำเนินการจนประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม


ขับเคลื่อนโดย Blogger.