Header Ads
 “ปกป้องประชา คัดกรองโควิด-19 เชิงรุกให้กับประชาชน ป้องกันคลัสเตอร์ใหม่ในจังหวัด อย่างต่อเนื่อง” เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มณฑลทหารบกที่ 35 โดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ดำเนินการออกปฏิบัติการคัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 เชิงรุก (Active Case finding) อย่างต่อเนื่อง ให้กับประชาชนทั่วไป ป้องกันการเกิดคลัสเตอร์ใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ตลาดประชารัฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์


โดยใช้รถชีวนิรภัยกองทัพบก ซึ่งเป็นรถที่มีห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วที่ใช้เก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากโพรงจมูกด้านหลัง (nasopharyngeal swab) เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์โดยใช้วิธีการตรวจแบบ Antigen Test Kid (ATK) หากผลเป็นบวก จะดำเนินการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส COVID-19 (RT-PCR) ที่แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักเพื่อยืนยันผลการติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งมีความรวดเร็ว แม่นยำ 


โดยประชาชนที่เข้ามารับบริการสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ด้วยการสแกน QR Code และสามารถเข้ารับบริการได้ทันที หากตรวจเสร็จแล้วประชาชนสามารถเดินทางกลับได้ ซึ่งผลการตรวจจะมีการแจ้งผ่านทาง Application FPCDH Home isolation ต่อไป เป็นการลดการสัมผัส ลดการติดเชื้อในพื้นที่แออัด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศ และในจังหวัดอุตรดิตถ์มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเพื่อเป็นการป้องกันคลัสเตอร์ใหม่ ป้องกันลุกลาม และการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 สู่ชุมชน หากพบผู้ติดเชื้อได้เร็ว ก็จะสามารถรักษาได้ทันที สามารถควบคุมโรคได้เร็ว และมีประสิทธิภาพ 


ปฏิบัติภารกิจภายใต้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก “ปกป้องประชา” ในการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ


นาคา. คะเลิศรัมย์(ผู้สื่อข่าว)ขับเคลื่อนโดย Blogger.