Header Ads
“กองทัพเรือ จัดกิจกรรม ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564


วันนี้ (13 ตุลาคม 2564)พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธาน ในกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2564 ดังนี้ 

เวลา 07.30 น. พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และถวายราชสักการะและวางพวงมาลา ณ บริเวณลานทัศนาภิรมย์ หอประชุม กองทัพเรือ โดยมี คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะพร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ เข้าร่วมพิธี

.เวลา 07.45 น. พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ โดยมี คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะพร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ เข้าร่วมพิธี 

เมื่อเดินทางถึง ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือ ถวายพวงมาลัย จุดเครื่องทองน้อย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  พระสงฆ์ให้ศีล แสดงธรรม เมื่อพระสงฆ์แสดงธรรมเสร็จ ผู้บัญชาการทหารเรือ ทอดผ้าไตรบังสุกุล พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์  

จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ถวายปิ่นโตและเครื่องไทยธรรม กรวดน้ำ กราบลาพระรัตนตรัย และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นอันเสร็จพิธีฯ 

เวลา 08.30 น. พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ

โดยมี คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะ พร้อมนายทหาร ชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ เข้าร่วมในพิธี 

เมื่อเดินทางถึงบริเวณพิธี ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมทั้งกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะพร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ได้ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เวลา 11.00 น. ผู้บัญชาการทหารเรือ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ สมาคมภริยาทหารเรือ กำลังพลจิตอาสากองทัพเรือ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาวัดชิโนรสารามวรวิหาร ณ บริเวณวัดชิโนรสารามวรวิหาร ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โดยแบ่งเป็นกิจกรรมทางบกและทางน้ำ ดังนี้

กิจกรรมทางบก เป็นการทำความสะอาดพื้นถนน เก็บขยะ ตลอดจนฉีดพ่นน้ำยาแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ณ บริเวณลานรอบพระอุโบสถ และท่าน้ำบริเวณโดยรอบ

กิจกรรมทางน้ำ เป็นการกำจัดวัชพืชและขยะปฏิกูลกีดขวางทางน้ำในคลอง ปรับแต่งภูมิทัศน์ เติมจุลินทรีย์จิตอาสาบำบัดน้ำเสียเพื่อปรับน้ำให้ใสสะอาด ณ คลองสาขาคลองมอญ ข้างวัดชิโนรสารามวรวิหาร 

ภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.