จังหวัดจันทบุรีเร่งฉีดวัคซีนไฟเซอร์แก่เด็กนักเรียนเตรียมพร้อมเปิดเทอมเป้าหมายแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และนักเรียน ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง  วันนี้ ( 11 ต.ค.64 ) ที่โรงพยาบาลอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ได้เยี่ยมให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ เข็มที่ 1 จำนวน 192 ราย ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนที่ผู้ปกครองยินยอม สมัครใจเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อเตรียมพร้อมเปิดเทอมทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีได้รับจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียนจำนวน 14,000 ราย แต่จำนวนนักเรียนที่สมัครใจเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ทั้งจังหวัดมีมากกว่า 29,000 ราย ดังนั้นทางโรงเรียนจึงพิจารณาเลือกเด็กนักเรียนตามความเหมาะสม และจำเป็นในรอบแรกมีเป้าหมายการฉีดเข็มแรกให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ หากได้รับจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมก็จะได้ทยอยฉีดตามในลำดับต่อไป ขณะที่สถานการณ์โควิด – 19 จังหวัดจันทบุรีจากการคัดกรองเชิงรุกยังพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเฉลี่ยมากกว่าวันละ 200 ราย ทางจังหวัดได้ออกมาตรการ ระงับยับยั้ง ป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นโดยให้ร้านค้าทุกประเภทในจังหวัดจันทบุรีงดจำหน่าย จ่าย แจกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคมนี้ เนื่องจากพบคลัสเตอร์กลุ่มสังสรรค์และเป็นวงจรการแพร่เชื้อไปสู่กลุ่มอื่น ๆ    

ภาพ/ข่าว ดนุชเดช ทองเปรม จันทบุรี


ขับเคลื่อนโดย Blogger.