กันภัย อดีตนายกตบเท้าเข้าสมัครชิงนายกอบต.ฝาละมีอีกหนึ่งสมัย บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยกำหนดให้มีการรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 และกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564นายเสงี่ยม ศรีทวี ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ระบุว่า พื้นที่ตำบลฝาละมี ประกอบด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. 11 เขตเลือกตั้งและนายก อบต.1 เขตเลือกตั้ง โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลฝาละมี  ได้จัดเตรียมความพร้อมในเรื่องสถานที่และบุคลากรในการรับสมัครภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด covid 19  โดยใช้ ที่ทำการ อบต.ฝาละมีเป็นสถานที่รับสมัคร และมีข้าราชการ พนักงานจ้างของ อบต.ฝาละมีเป็นเจ้าหน้าที่รับสมัคร โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในเขตพื้นที่ สนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านปฎิบัติงานคัดกรองโรค covid 19 

และได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจ อส.ตร. จาก สถานีตำรวจภูธรปากพะยูน และอปพร.จาก อบต. ฝาละมี

ทางด้านนายสุรภัทร นวลแก้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.ฝาละมี เปิดเผยว่า สำหรับการรับสมัครวันที่ 11 ต.ค. 64 ซึ่งเป็นวันแรก มีผู้สมัครนายก  อบต. จำนวน 1 คน และ มีผู้สมัคร สมาชิก อบต จำนวน 22 คน จากผู้สมัคร 2 .ทีม 

ได้แก่ ทีมฝาละมีนำหน้า นำโดยนายกันภัย พลพงษ์ อดีตนายกอบต.ที่เพิ่งจะพ้นวาระไปเมื่อวันที่1ต.ค.ที่ผ่านมา ผู้สมัครนายก อบต.ฝาละมี จับได้หมายเลข 1 ส่วนทางด้านทีมรวมพลังสามัคคีในวันนี้มีเฉพาะส.อบต.มาทำการสมัครรับเลือกตั้งยังไม่มีผู้สมัครนายกอบต.แต่อย่างใด

เอกรัตน์ นาคประดิษฐ์ รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.