น้ำท่วมอยุธยาขยายวงกว้างเป็น 11 อำเภอ ถนนเส้นทาง สาย บางบาล – ผักไห่ ถูกน้ำท่วมสูงกว่า 30 ซม.เร่งกู้ให้สัญจรปกติสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังคงถูกท่วมในหลายพื้นที่ ล่าสุด กรมชลประทานมีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา อยู่ที่ 2,480 ลบ.ม./วินาที  เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อยู่ที่ 408 ลบ.ม./วินาที เขื่อนพระราม 6 ระบายอยู่ที่ 757 ลบ.ม./วินาที แต่ยังทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและคลองธรรมชาติ นอกคันกั้นน้ำชลประทาน ยังได้รับผลกระทบน้ำเอ่อล้นตลิ่งจากแม่น้ำน้อย แม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำป่าสัก ทั้งนี้ จ.พระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ 16 อำเภอ และล่าสุดมี 11 อำเภอถูกน้ำท่วม โดยเฉพาะชุมชนริมแม่น้ำ ประกอบด้วย อำเภอบางบาล อำเภอผักไห่  อำเภอเสนา อำเภอบางซ้าย อำเภอบางไทร อำเภอบางปะอิน อำเภอพระนครศรีอยุธยา  อำเภอท่าเรือ อำเภอนครหลวง  อำเภอมหาราช และอำเภอบางปะหัน   รวมเป็น 135 ตำบล  , 781 หมู่บ้าน คิดเป็น 48,520 หลังคาเรือน  และมีวัดถูกน้ำท่วม 129 แห่ง  , มัสยิด 11 แห่ง

            เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวเดินทางลงพื้นที่ ตำบลบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังชลประทานเร่ง พร่องระบายน้ำจากคลองโผงเผง พื้นที่อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง และ แม่น้ำน้อย คลองบางหลวง อยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งหมดอยู่นอกคันกั้น เข้ามาท่วม ทุ่งแก้มลิงหรือทุ่งรับน้ำป่าโมก ผักไห่ น้ำที่ระบายเข้ามามีระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ไหลเอ่อเข้าท่วมทางหลวงหมายเลข 3412 หรือ ถนนสายบางบาล - ผักไห่ เป็นระยะทางยาวกว่า 1 – 2 กิโลเมตร ตั้งแต่ช่วงหลัก กิโลเมตรที่ 14 น้ำท่วมผิวจราจรสูงประมาณ 30 เซนติเมตร รถยนต์ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่สัญจรไปมากันอย่างยากลำบาก

พบว่า แขวงทางหลวงอยุธยา นำโดยหมวดการทางเสนา นำเครื่องจักรขนาดใหญ่ รถแม๊กโค  เร่งสร้างคันดิน ทั้ง 2 ข้างทาง สูงประมาณ 50 เซนติเมตร เพื่อกู้ถนนให้สามารถเดินทางได้ปกติอีกครั้ง แล้วจะทำการสูบน้ำออก

โดยช่วงนี้ต้องฝากเตือน พี่น้องประชาชน รถยนต์ขนาดเล็ก ที่จะวิ่งผ่านเส้นทางดังกล่าว ให้หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทาง ถนนทางหลวงหมาย 3445 หรือ ถนนสาย เสนา - ผักไห่ จะสะดวก แทนก่อนให้ขณะนี้เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สิน

 

 

ศักดริน  พุทธคาวี ( ต้น 089 – 886 – 2828 )


ขับเคลื่อนโดย Blogger.