วันแรกของการรับสมัครนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์คึกคักเมื่อ อดีตกำนันตำบลขุนฝางแต่งตัวในชุดโคบาลขี่ม้าหิ้วเอกสารมาลงสมัครท้าชิงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง     
เมื่อเวลา 09.09 น.ของวันที่ 11 ตุลาคม 64 ที่บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นายไพศาล หรรษไพบูลย์หรือกำนันเอก ได้ขี่ม้าขาวคู่ใจไปลงสมัครเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝางนายไพศาล กล่าวว่าตั้งแต่ตนเองลาออกจากการเป็นกำนันตำบลขุนฝางออกมาก็ยังมีใจมีความฝันและมีความหวังที่จะกลับเข้ามาทำงานเพื่อส่วนรวมเพื่อพัฒนาแผ่นดินถิ่นเกิดและหมู่บ้านของตนเองมาโดยตลอด จวบจนกระทั่งทางรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ประกาศให้มีการสมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารตำบลครั้งใหม่ในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีของตนเองที่จะได้มีโอกาสกลับเข้ามารับใช้ประชาชนและทำงานเพื่อส่วนรวมเพื่อบ้านเกิดเมืองนอนตำบลขุนฝางของตนเองอีกครั้งและขอเป็นมิติใหม่ของการเมืองท้องถิ่น ที่เน้นนโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคนรวมถึง ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อพัฒนาตำบลขุนฝางในทุกมิติต่อไป ซึ่งในการรับสมัครตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝางในวันนี้ได้มีผู้สมัครจำนวน 3 ท่านด้วยกันและหลังจากการจับฉลากหมายเลขผู้สมัคร นายไพศาล หรรษไพบูลย์หรือกำนันเอก ได้หมายเลขผู้สมัครหมายเลข 1                       


นาคา คะเลิซรัมย์(ผู้สื่อข่าว)

ขับเคลื่อนโดย Blogger.