Header Ads
 อบต.ฝาละมีคึกคัก อดีตรองปลัดลงสมัครชิงเอ้าอี้นายกในนามทีมรวมพลังฝาละมี ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ระหว่างวันที่11-15 ตุลาคม 2564 และกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 อบต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ตั้งแต่วันที่11ตุลาคม ที่ผ่านมามีผู้มาสมัครนายกอบต.เพียงคนเดียวคือนายกันภัย พลพงศ์สมัครในนามทีมฝาละมีนำหน้าและผู้สมัคร ส.อบต.จำนวน22คนสังกัดทีมฝาละมีนำหน้ากับทีมรวมพลังฝาละมีซึ่งยังไม่มีผู้สมัครนายกอบต.แต่อย่างใด ในวันนี้(13ต.ค.64)นายเสงี่ยม ศรีทวี ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลฝาละมี เปิดเผยว่าได้มีผู้เดินทางมาสมัครนายกอบต.อีกหนึ่งคนคือนายชำนาญ ชาตรี สมัครในนามทีมรวมพลังฝาละมี สำหรับนายชำนาญ ชาตรี เคยดำรงตำแหน่งรองปลัดอบต.ฝาละมีและได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งเพื่อมาลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบต.ฝาละมี

นายชำนาญ ชาตรี ผู้สมัครนายกอบต.ในนามทีมรวมพลังฝาละมี ได้หมายเลข2 กล่าวว่าตนเองมีความตั้งใจจริงที่จะเข้ามาทำงานรับใช้พี่น้องชาวฝาละมีเพราะในขณะที่ตนดำรงตำแหน่งรองปลัดอบต.นั้นตนทราบดีถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวฝาละมี ตนเกิดที่ฝาละมี เติบโตที่ฝาละมี บรรพบุรุษตนเป็นคนฝาละมีโดยกำเนิด และในวันนี้ตนเองไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าจะมีพ่อแม่พี่น้องชาวฝาละมีเดินทางมาให้กำลังใจตนมากมายถึงขนาดนี้ ตนขอขอบคุณทุกๆกำลังใจและตนสัญญาว่าหากตนและทีมรวมพลังฝาละมีไดัรับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องชาวฝาละมี ตนในฐานะหัวเรือใหญ่ทีมรวมพลังฝาละมีจะไม่ทำให้ชาวฝาละมีผิดหวังโดยการผลักดันนโยบายต่างๆของโครงสร้างอบต.ตลอดทั้งเศรษฐกิจชุมชนให้มีความแข็งแรงมั่นคงเพื่อพี่น้องชาวฝาละมีของเรา

วลัยพร สังขกุล ถ่ายภาพ/เอกรัตน์ นาคประดิษฐ์ รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.