Header Ads
ชลบุรี - เทศบาลตำบลบางพระ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ภายใน 23 กันยายน นี้


นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เปิดเผยว่า หลังจากที่ทางเทศบาลตำบลบางพระได้เปิดให้ครัวเรือนในเขตเทศบาลลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่การจายของไวรัสโควิด 19 ในช่วงต้นเดือนกันยายน ที่ผ่านมา ขณะนี้ได้ทำการคัดกรองครัวเรือนที่เข้าหลักเกณฑ์ ทั้งหมดจำนวน 1011 ครัวเรือน โดยที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวน 2000 บาท ต่อครัวเรือน ซึ่งจะประกาศวันที่จะเดินทางมารับเงินให้ทราบอีกครั้ง แต่จะไม่เกินภายใน 23 กันยายน นี้ ซึ่งในส่วนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมารับได้ เช่น เป็นผู้ปวยติดเตียง ผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลก็จะนำเงินไปมอบให้ถึงที่บ้าน 

สัมภาษณ์ นายสมเจตน์  เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ
ภาพ/ข่าว ยืนยงค์ ยินดีทรง

ขับเคลื่อนโดย Blogger.