Header Ads
 นนทบุรี ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เข้าเยี่ยมศูนย์ CI รร.ท่าอิฐศึกษา 
  วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 นายปรีดา เชื้อผู้ดี (ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี/นายก อบต.ท่าอิฐ) เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรี พร้อมด้วย อ.มับรูก บุญมาเลิศ (เลขานุการจุฬาราชมนตรี) และนายซัลมาน พิทักษ์คุมพล (รองเลขานุการจุฬาราชมนตรี) เข้าเยี่ยมศูนย์ Community Isolation (โรงพยาบาลสนามชุมชน) โรงเรียนท่าอิฐศึกษา พร้อมกับบริจาคอาหารแห้งช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 ที่รักษาตัวอยู่ในศูนย์ CI โรงเรียนท่าอิฐศึกษา โดยมี อิหม่ามมูญาฮิด ลาตีฟี (อิหม่ามประจำมัสยิดท่าอิฐ/กอฎีประจำจังหวัดนนทบุรี) , อ.อิมรอน เสมสายันห์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอิฐศึกษา) , คณะผู้บริหารโรงเรียนท่าอิฐศึกษา , คณะผู้บริหาร อบต.ท่าอิฐ , เจ้าหน้าที่โรงเรียนท่าอิฐศึกษา และเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าอิฐ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ ศูนย์ Community Isolation (โรงพยาบาลสนามชุมชน) โรงเรียนท่าอิฐศึกษา หมู่ 6 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

  จากนั้นนายปรีดา และคณะเข้าเยี่ยมศูนย์ประสานงานมัสยิดท่าอิฐ ซึ่งบริการตรวจ ATK เบื้องต้น ประสานรายชื่อผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 เข้าระบบโรงพยาบาลสนาม และบริการแจกถุงยังชีพให้กับชาวบ้านตำบลท่าอิฐที่กักตัว โดยมี อ.บุคคอรี บุรีเจริญ (เลขานุการมัสยิดท่าอิฐ) เป็นผู้ควบคุมดูแลศูนย์ฯ , ผศ.ดร.ชิษณุพงศ์ ญิตะลักขณะ (ที่ปรึกษากิตติศักดิ์ศูนย์ประสานงานมัสยิดท่าอิฐ) , เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานมัสยิดท่าอิฐ , คณะผู้บริหาร อบต.ท่าอิฐ , นางสาววรรณวิภา ฉลาด (ผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา) และเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าอิฐ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ ศูนย์ประสานงานมัสยิดท่าอิฐ โรงเรียนดารุ้ลอามาน หมู่ 10 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากกเกร็ด จังหวัดนนทบุร

   จากนั้นคณะทั้งหมดเข้าเยี่ยมศูนย์ Community Isolation (โรงพยาบาลสนามชุมชน) สถาบันอัร-รอบิตี้ ตำบละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พร้อมกับบริจาคอาหารแห้งช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 ที่รักษาตัวอยู่ในศูนย์ CI สถาบันอัร-รอบิตี้ โดยมี นายสมศักดิ์ อยู่เจริญ (นายก อบต.ละหาร) และเจ้าหน้าที่ศูนย์ CI สถาบันอัร-รอบิตี้ คอยให้การต้อนรับ ณ สถาบันอัร-รอบิตี้ ตำบละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี


ภาพ/ข่าว  ฉัตรมงคล สิงห์โต


ขับเคลื่อนโดย Blogger.