Header Ads
   ชุมพร - กอ.รมน.จังหวัดชุมพร ร่วมกับ สำนักงานทหารผ่านศึกจังหวัดชุมพร มอบถุงยังชีพ แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19วันที่ 8 กันยายน 2564  เวลา 10.30 น. พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดชุมพร และนางสาวพัชรา  ไพรภิมุข

  ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพร  พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานทหารผ่านศึกจังหวัดชุมพร 

   มอบถุงยังชีพ แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” ในโครงการ กำกับ ติดตาม และประเมินผล แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปี 2564 ให้แก่ คนชรา ผู้ป่วยติดเตียงตลอดจนพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) .ในวันนี้ เดินทางมอบถุงยังชีพ ทหารผ่านศึกที่พิการทุพพลภาพในหลายพื้นที่ เพื่อแบ่งเบาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพร  1 พลฯวิเชียร แซ่อึ้ง บัตรชั้นที่ 1 เลขที่ 5112 สภาพความพิการ ผู้ป่วยติดเตียง อายุ 25 ปี  บ้านเลขที่ 50 หมู่ที่13 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร  2. ส.ต.วิฑูรย์ น้อยวิสัยบัตรชั้นที่ 4  เลขที่ ป.255343สภาพความพิการ ผู้ป่วยติดเตียง อายุ 50 ปี  บ้านเลขที่ 147/1 หมู่ที่4ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร  3.พลฯจวบ สอนสุภา  บัตรชั้นที่ 2 เลขที่ 35076 สภาพความพิการ ผู้ป่วยติดเตียง อายุ 99 ปี  บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าข้าม  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร   

พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว กล่าว่า  กอ.รมน.จังหวัดชุมพร ร่วมกับ สำนักงานทหารผ่านศึกจังหวัดชุมพร มอบถุงยังชีพ แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 เดินทางมอบถุงยังชีพ แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” ในโครงการ กำกับ ติดตาม และประเมินผล แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นกิจกรรมการพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของ กอ.รมน.จังหวัดชุมพร สำหรับสิ่งของที่บรรจุใส่ถุงยังชีพในครั้งนี้ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง ปลากระป๋อง และอาหารเพื่อการยังชีพให้แก่ คนชรา ผู้ป่วยติดเตียงตลอดจนพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)จังหวัดชุมพรในหลายพื้นที่ เพื่อแบ่งเบาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพร


ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514


ขับเคลื่อนโดย Blogger.