Header Ads
 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศนายวิรุฬ  พรรณเทวี  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายสุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอกงไกรลาศ  ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564 ในการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรความลึก 100 เมตร  พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 340 W จำนวน 24 แผง ในพื้นที่ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย  โดยจุดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่เป็นที่ดินของนางจรัญ บวบมี ประชาชนชาวตำบลไกรใน ซึ่งได้อุทิศที่ดินให้ราชการเพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลใช้ประโยชน์ดังกล่าว  และมีประชาชนได้รับได้รับประโยชน์ราว 70 ครัวเรือน  รวมพื้นที่ทางการเกษตรกว่า 100 ไร่

       สำหรับโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564 ในพื้นที่ของอำเภอกงไกรลาศนั้น  ทางจังหวัดสุโขทัยได้รับอนุมัติโครงการแล้ว จำนวน 52 โครงการ และทำสัญญาเรียบร้อยแล้วจำนวน 26 โครงการ เพื่อประโยชน์ทางการเกษตรของพี่น้องในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยทั่วๆไป และเป็นการจัดการระบบทรัพยากรจากน้ำ เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และเพิ่มประโยชน์ให้แก่ประชาชนผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตร จะได้มีรายได้ และผลผลิตในการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและจำหน่าย สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ แก่พี่น้องเกษตรกรของจังหวัดสุโขทัย 


พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย


ขับเคลื่อนโดย Blogger.