Header Ads
รัฐมนตรีฯพานิชย์กำชับคุมราคาสินค้าช่วงน้ำท่วม


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่นครสวรรค์ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย  ในขณะกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มราคาสินค้าช่วงน้ำท่วมทั้งสินค้าอุปโภค-บริโภคและสินค้าสำหรับซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลด หากพบผู้ฝ่าฝืนให้ดำนเนินคดีทันที

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบถุงน้ำใจ บรรเทาทุกข์ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในชุมชนต่างๆ ณ ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ – ศาลเจ้าแม่ทับทิม อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ภารกิจสำคัญที่ตั้งใจมาเยี่ยมพี่น้องชาวนครสวรรค์วันนี้จะมาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่พี่น้องกำลังได้รับความเดือดร้อนและประสบปัญหาในขณะนี้ ขอถือโอกาสมาในภารกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งตนรับผิดชอบดูแลปริมาณและราคาสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ตนได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัด ติดตามสถานการณ์ปริมาณสินค้าที่จำเป็นในช่วงน้ำท่วมและภายหลังสถานการณ์น้ำลด 

ในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าที่เกี่ยวกับการซักล้างทำความสะอาดบ้านเรือนรวมทั้งสินค้าที่จำเป็นต่อการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม อย่าให้ขาดแคลนและมีการฉวยโอกาสขึ้นราคาโดยเด็ดขาดไม่เช่นนั้นจะดำเนินคดีโดยเคร่งครัด และเมื่อสักครู่มีตัวแทนห้างแม็คโครห้างโลตัส มายืนยันกับตนว่าได้มีการเตรียมการตามคำสั่งของตนให้ทุกห้างและแหล่งผลิตทุกแห่งเร่งนำสินค้าที่จำเป็นตอนน้ำท่วมและหลังน้ำลดไปเติมในศูนย์กระจายสินค้าหรือที่เรียกว่า Distribution Centre (DC) ของแต่ละห้าง แต่ละพื้นที่ให้ครบถ้วน

ในขณะเดียวกันได้สั่งการให้เกษตรจังหวัดติดตามสถานการณ์ความเสียหายด้านพืชผลการเกษตรหรือปศุสัตว์และอื่นๆในความรับผิดชอบให้สำรวจความเสียหายและรายงานให้ตนทราบ เพื่อมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการจัดมาตรการชดเชยเยียวยาให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโดยเร็ว

นอกจากนั้น ได้มาติดตามงานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ พม.จังหวัดได้สั่งการไปแล้ว ว่าผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้รับผลกระทบจากบ้านเรือนที่อยู่อาศัย กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ให้ติดตามโดยใกล้ชิดและเร่งรัดในการเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่าปล่อยปละเลย ให้ล่าช้าเพราะเวลาเดือดร้อนจำเป็นเร่งด่วน ติดขัดให้ประสานไปที่ส่วนกลาง และตั้งใจมาติดตามนโยบายประกันรายได้เกษตรกรซึ่งเป็นนโยบายสำคัญ ประกันรายได้เกษตรกรทั้งผู้ปลูกข้าว มันสำปะหลังยางพารา ปาล์มน้ำมันและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์และเป็นเงื่อนไขก่อนเข้าร่วมรัฐบาล ตนได้เสนอเตรียมการประกันรายได้ข้าวปี 3 เข้า ครม.รอบรรจุระเบียบวาระ

ภาพ/ข่าว ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.