Header Ads

 


ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการ โดย พลเรือตรี นฤพล เกิดนาค ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ (อัตราพลเรือโท)


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 ก.ย.64 ที่หน้ากองบัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือโท อนุชาติ อินทรเสน ได้ทำพิธีส่งหน้าที่พร้อมมอบธงสายการบังคับบัญชาให้แก่ พลเรือตรี นฤพล เกิดนาค ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ (อัตราพลเรือโท) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมี คณะนายทหาร ข้าราชการ เข้าร่วมในพิธี

ในการนี้ พลเรือโท อนุชาติ อินทรเสน ได้กล่าวอำลา ขอบคุณข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ร่วมมือปฏิบัติภารกิจด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ทำให้สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลจากความสำเร็จในการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เป็นที่เชื่อถือ และได้รับความไว้วางใจ

ภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.