Header Ads
 สุโขทัย-รสพระทำของแท้ คณะสงฆ์ทำอาหารแจกชาวบ้าน ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 
วันที่ 8 ก.ย.64 ที่วัดบึงภูเต่า  ม.3 ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย พระครูชัยรัตนบรรพต รองเจ้าคณะอำเภอทุ่งเสลี่ยม เจ้าอาวาสวัดเขาแก้วชัยมงคล พระครูอุดมปัญญาวุฒิ เจ้าคณะตำบลทุ่งหลวง เจ้าอาวาสวัดบึงภูเต่า พร้อมด้วยพระพระครูสุเมธภูวดล เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เจ้าอาวาสวัดขุนนาวัง พระครูอุดมจิตตานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดทุ่งยั้งเมือง พระใบฏีกาบรรจบ ถิรจิตฺโต รองเจ้าอาวาสวัดบึงภูเต่า พระสุวิทย์ ฐานธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดขุนนาวัง พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดบึงภูเต่าและวัดขุนนาวัง  ได้ร่วมกันจัดตั้งโรงทานทำอาหารสำหรับแจกให้ญาติโยมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ในการช่วยเหลือผู้ป่วยจากผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยทำข้าวกล่อง จำนวน 700 กล่อง นำมาแจกให้กับคณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากร กับทั้งแจกให้กับผู้มารอรับการฉีดวัคซีนโรงพยาบาลคีรีมาศและศูนย์กักตัวในอำเภอคีรีมาศ โดยในวันนี้ได้ทำเมนูข้าวผัดกระเพราหมูไข่ดาว


พระครูอุดมปัญญาวุฒิ เจ้าคณะตำบลทุ่งหลวง เจ้าอาวาสวัดบึงภูเต่า กล่าวว่า ทางวัดพร้อมคณะสงฆ์อำเภอคีรีมาศ ต้องการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้บางครอบครัวไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตประจำวันได้ เนื่องจากถูกกักตัว และประกอบอาชีพไม่ได้ ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้มีพระดำริให้วัดทุกวัดตั้งโรงทานขึ้น เพื่อบรรเทาความทุกข์แก่ญาติโยม ทางอาตมา พร้อมทั้งคณะสงฆ์อำเภอคีรีมาศจึงได้จัดตั้งโรงทานทำอาหารแจกญาติโยม เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น


พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย

ขับเคลื่อนโดย Blogger.