Header Ads
 นายก อบจ. ลงพื้นที่น้ำท่วม พบปัญหาน้ำเน่าเสียซ้ำเติมประชาชนหลังจากคณะทำงาน อบจ. เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหมู่บ้านเมืองเอก  ต. บางปู กรรมการหมู่บ้านได้พานายกฯ นันทิดา ดูพื้นที่ช่วยตรวจสอบต้นทาง หาทางแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียเอ่อเข้าหลังหมู่บ้าน ที่คาดว่าจะมาจากนิคมฯ ใกล้เคียง


วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 11.30 น. ทีมงาน อบจ. เข้าเยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังหมู่บ้านเมืองเอก พื้นที่ ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยเข้ามอบถุงยังชีพ อาหาร และน้ำดื่ม กว่า 500 ชุด เพื่อนำแจกในทุกหลังคาเรือน 


ต่อจากนั้นประธาน และกรรมการหมู่บ้าน ได้รายงานปัญหาต่อนายกฯ นันทิดา แก้วบัวสาย ว่าพบปัญหาน้ำเน่าเสียไหลย้อนเข้าหลังหมู่บ้าน ทำให้หมู่บ้านต้อง ประสบปัญหาน้ำเน่าเสียซ้ำซ้อน จาก น้ำเดิมที่ท่วมขัง เนื่องจากพื้นที่เป็นแอ่งกระทะ ซึ่งคาดว่าน้ำเน่าเสียดังกล่าวจะมาจากแหล่งนิคมอุตสากรรม อีกทั้งยังตรวจพบว่าท่อระบายน้ำไม่ได้รับการขุดลอกมานานซึ่งทางกรรมการหมู่บ้านได้แจ้งไปยังเทศบาลท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเข้ามาขุดลอก


นายกฯ นันทิดา แก้วบัวสาย จึงมอบหมายให้รองนายกฯ สมลักษณ์ ควรสงวน ซึ่งรับหน้าที่ดูแลเรื่องงานภัยพิบัติสาธารณะ เข้ารับเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าว 


พร้อมกันนี้ด้านรองนายกฯ สมลักษณ์ ควรสงวน กล่าวว่า “พื้นที่ชุมชนที่มีระดับต่ำกว่าระดับน้ำทะเล ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากต้องได้รับการดูแลโดยทาง อบจ. จะประสานหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อวางมาตรฐานในการขุดลอกคูคลอง และลำรางสาธารณะต้องได้รับการดูแล อีกทั้งการหาต้นต่อของแหล่งน้ำเสียที่ไหลเข้าสู่ท้ายหมู่บ้านจากนิคมอุตสากรรมต้องได้รับการแก้ไขและหาผู้กระทำผิดต่อไป”

ขับเคลื่อนโดย Blogger.