Header Ads
ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาทักษะด้านดนตรีให้กับนักเรียน


   เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ที่อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาทักษะด้านดนตรีให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมนักเรียนที่สนใจด้านดนตรีสากลและดนตรีไทย ให้น้องๆ ได้มีโอกาส และประสบการณ์ในการเล่นดนตรีเพื่มมากขึ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 190,870 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยมีนายจิรชาติ รัชตทวีวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโรงหีบ คณะครูโรงเรียนวัดมโนรม และโรงเรียนบ้านนาวัง เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ภาพ/ข่าว ยืนยงค์ ยินดีทรง

ขับเคลื่อนโดย Blogger.