Header Ads
สทท. มอบวัคซีน ซิโนฟาร์มแก่ผู้ประกอบการฉีดแรงงานต่างด้าว


วันนี้(27 กันยายน 2564) ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นายประธาน  อินทรียงค์  รองประธานสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย   ประธานเขตภาคเหนือ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ได้นำวัคซีนทางเลือก SINOPHARM ที่ได้รับมอบจากโรงพยาบาลธนบุรีบูรณาการ  จำนวน 1,000 โดส  ส่งมอบต่อให้กับโรงพยาบาลศูนย์แพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงแรงงานชาวต่างชาติในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็มแรก   และทำการเก็บรักษาวัคซีนเข็มที่สองไว้ที่โรงพยาบาลศูนย์แพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อฉีดครบทั้งสองเข็ม  ทั้งเป็นการรองรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวในฤดูกาลนี้  ในขณะเดียวกันนายเมฆา สิริชัยรุ่งเรือง  ผู้ช่วยเลขาธิการ ฝ่ายต่างประเทศจีน สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย  ยังเป็นตัวแทนคุณ โทนี่ หยาง  CEO บริษัท HIP BIOTECH  ผู้นำเข้าชุดตรวจ ATK มาตรฐานชุดตรวจที่ได้รับการรับรองการใช้ใน EU  และผ่านการอนุญาตจากองค์การอาหารและยา FDA ของไทย  ทำการมอบชุดตรวจ ATK  จำนวน 800 ชุด มูลค่าจำนวน 100,000 บาท ให้กับ โรงพยาบาลศูนย์แพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   

ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ 

1.นายประธาน  อินทรียงค์  รองประธานสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย   ประธานเขตภาคเหนือ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

2.นายแพทย์สมปราถน์  หมั่นจิตร  ตัวแทน โรงพยาบาลศูนย์แพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นายประธาน  อินทรียงค์  รองประธานสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย   ประธานเขตภาคเหนือ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า 

เป็นผู้แทนรับมอบจังหวัดเชียงรายยังมีภาคท่องเที่ยวที่มีแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีสถานะทางบัตรประชาชน ทางเราได้เข้ามาช่วยเหลือส่วนหนึ่ง วัคซีนซิโนฟาร์มที่จัดหามาให้เพิ่อเติมวัคซีนที่ภาครัฐฉีดให้กับประชาชน เป็นการเสริมให้มีการฉีดให้เร็วขึ้นเนื่องจากฤดูการท่องเที่ยวกำลังเข้ามาแล้วซึ่งครั้งนี้ววัคซีนซิโนฟาร์ม 1,000 โดสที่นำมามอบพอฉีดให้กับ 500 คน อนาคตทางสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย   และ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  จะมีการนำวัคซีนทางเลือกตัวอื่นมาเพิ่มเติมฉีดให้อีก ส่วนกรณีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวมาทางด่านพรมแดนที่มีการตรวจหาเชื้อโดย ATK แล้ว หรือเข้ามาในจังหวัดเชียงรายแล้วยังไม่ได้รับวัคซีนก็สามารถฉีดวัคซีนทางเลือกที่เราจัดหามาให้ได้ด้วยหรือเป็นการบูตเข็มสามให้กับนักท่องเที่ยวได้อีกด้วยซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนประสานงานกับกลุ่มโรงพยาบาลธนบุรี

ด้าน นายแพทย์สมปราถน์  หมั่นจิตร  ตัวแทน โรงพยาบาลศูนย์แพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า ในเรื่องวัคซีนทางสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย  เขตภาคเหนือและสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ได้ให้โรงพยาบาลศูนย์แพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นจุดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับประชาชนทั่วไปแรงงานต่างด้าวและประชาชนที่มีปัญหาทางสิทธิ์ความเป็นคนไทยในการเข้าถึงซึ่งขณะนี้สถานการณ์การฉีดวัคซีนตอนนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก โดยเฉพาะในเชียงรายเองที่ยังมีจุดที่ระบาดในหลายจุดโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานที่มีการเคลื่อนย้ายที่ไม่มีสิทธิ์ เมื่อมีวัคซีนที่เป็นทางเลือกก็จะช่วยให้สถานการณ์เรื่องนี้ดีขึ้น ส่วนชุดตรวจ ATK ที่ทางบริษัท HIP BIOTECH มอบให้จำนวน 800 ชุด ถือเป็นการตอบโจทย์ของรัฐบาลที่เน้นตรวจเบื้องต้นด้วย  ATK เพื่อหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าสู่ขบวนการตรวจรักษาต่อไป เมื่อตรวจไว้พบไว้รักษาไว้ก็เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดนั้นเอง

ภาพ/ข่าว จักรภัทร แสนภูธร -รมณ ภัทรทองศักดิ์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.