Header Ads

 


อุทัยธานี-รมช. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมอนยางพาราจากโครงการสนับสนุนการใช้ยางภายในประเทศ ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี


เมื่อเวลา 14.30.น.ของวันที่ 26 ก.ย.64 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีมอบยางพาราจากโครงการสนับสนุนการใช้ยางภายในประเทศ พร้อมนายไพโรจน์ สมัครธัญกิจ ประธานคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี และประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จังหวัดอุทัยธานี ประธานกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางปฏิรูปที่ดินน้ำดี จำกัด ประธานกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยคต จำกัด พร้อมหน่วยข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ที่เข้าร่วมมอบหมอนยางพาราในครั้งนี้

โครงการสนับสนุนการใช้ยางภายในประเทศ ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อเกษตรกรชาวสวนยาง และประโยชน์ต่อสังคม เพราะผลของการดำเนินโครงการช่วยเพิ่มปริมาณการใช้ยางภายในประเทศ สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ช่วยประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ยางพาราส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์ยางพารา ช่วยสนับสนุนผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลประจำอำเภอ โรงพยาบาลประจำจังหวัดอุทัยธานี สถานศึกษา ศูนย์เด็กเล็ก ตลอดจนผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ สิ่งสำคัญที่สุดคือช่วยให้ราคายางพาราในประเทศมีราคาที่เหมาะสมสร้างเสถียรภาพราคายางพาราแก่สหกรณ์ผู้ปลูกยาง ทั้งนี้ ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางอย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพ/ข่าว สำเนา ทองศรี รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.