Header Ads
แพร่  ผอ.สจป.ที่3แพร่ และกรมป่าไม้รุดตรวจสอบกรณีตัดไม้ข้างทางเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ โดยการอำนวยการสั่งการของนายประสิทธิ์ ท่าช้าง ผอ.สจป.ที่ 3สาขาแพร่ นายชาตรี สัทธรรมนุวงศ์ ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าและนายเสน่ห์ แสนมูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้แพร่ ได้สั่งการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ร่วมกับนายเสถียร อิสระเศรษฐพงศ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเด่นชัย เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จ.แพร่ กรมชลประทาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เด่นชัย และผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่จั๊วะ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่

ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่มีกลุ่มราษฎรร้องเรียนผ่านทางสื่อออนไลน์ว่า มีการตัดไม้มีค่าข้างทางโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายหรือเสียงทักท้วงของชาวบ้าน ต้นไม้มีค่าได้แก่ ไม้สักทอง และไม้ยมหิน ซึ่งเป็นไม้ประจำจังหวัดแพร่ ถูกตัดไปกว่า 10 ต้น เหตุเกิดเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2564 มีรถบรรทุกติดตราเครื่องหมายหน่วยงานราชการสังกัดท้องถิ่นขนย้ายไม้ไปในหมู่บ้านแม่จั๊วะ ม.7 

ผลการตรวจสอบ ปรากฎ ดังนี้

มีการตัดไม้ที่บริเวณคันคลองชลประทานบ้านแม่จั๊วะหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 จริง พบแต่ตอไม้ชนิดสัก ประดู่ สะเดา ยมหิน คูณ รวมจำนวน 25 ตอ 

พบมีการนำไม้ท่อนไปเก็บไว้ที่ศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่จั๊วะ ม.3 จำนวน 13 ท่อน และนำไปเก็บไว้ที่ข้างวัดใหม่วงศ์วรรณ หมู่ 5 ต.แม่จั๊วะ จำนวน 4 ท่อน 2 ชิ้น

บริเวณที่มีการตัดไม้บนคันคลองชลประทานดังกล่าวอยู่ในความดูแลของกระทรวงการคลัง(ใช้ในราชการกรมชลประทาน) ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.)

เลขที่ 34657 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่

มอบให้เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัด แพร่ รับไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ราเชนทร์  โชติถนอมกิจ

รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.