Header Ads
กองทัพบกส่งมอบบ้านให้ประชาชนกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 ร่วมกับ  เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง, ผู้นำหมู่บ้าน, ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ จัดพิธีส่งมอบบ้านให้กับนางเสงี่ยม ทุ่งโพธิ์ทอง ณ บ้านเลขที่ 68/1 หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นผู้พิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ อีกทั้งยังมีสามีที่แก่ชราทุพพลภาพ และหลานซึ่งเป็นผู้พิการด้านสติปัญญา จำนวน 2 คน ปัจจุบันมีน้องสาวดูแลทั้งครอบครัว โดยรายได้หลักของครอบครัวมีเพียงเบี้ยยังชีพของผู้พิการ ซึ่งไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน  รวมถึงประสบปัญหาความเดือดร้อนในด้านที่อยู่อาศัยเนื่องจากพื้นบ้่านเป็นพื้นที่ต่ำ ไม่สะดวกต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมถึงความปลอดภัยของผู้พิการ ทางหน่วยจึงจัดกำลังพลเข้าดำเนินการสร้าง และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านโดยทำการสร้างห้องน้ำให้ใหม่ กั้นห้อง และเทพื้นปูนให้สูงจากพื้นดิน อีกทั้งยังสร้างราวจับเพื่อการทรงตัวสำหรับผู้พิการให้ เพื่อความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกสบายต่อผู้พิการ  โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ทางหน่วยได้จัดเครื่องอุปโภคและบริโภค มาแจกให้กับครอบครัวนี้อีกด้วย สร้างความดีใจ ปลาบปลื้มใจให้กับครอบครัวและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก ที่หน่วยทหารในพื้นที่เข้าดูแลและช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาสนาคา คะเลิศรัมย์(ผู้สื่อข่าว)


ขับเคลื่อนโดย Blogger.