Header Ads

 


มท.2 เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ย้ำปลายปีนี้อาจจะมีข่าวดีทั้งประเทศ
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 11 ก.ย. 64 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล ผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ที่โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมืองนราธิวาส พร้อมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ ชุด PPE จำนวน 20 ชุด หน้ากากอนามัย จำนวน 4,000 ชิ้น และเงินสดจำนวนหนึ่ง โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์  แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ


นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตั้งใจมาให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการ ซึ่งถือเป็นด่านหน้าของรัฐบาลในเรื่องการแก้ไขปัญหาโควิด 19 ซึ่งสถานการณ์โควิด 19 ในจังหวัดภาคใต้ ยังเป็นปัญหาที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด อย่างจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นเมืองชายแดนที่มีปัจจัยเสี่ยงการระบาดของโรค มีรอยตะเข็บติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านยากที่จะควบคุม ทำให้มีความยากลำบากมากขึ้นในการแก้ไขปัญหา แต่ด้วยความทุ่มเทความเสียสละของทุกฝ่าย เชื่อว่าถ้าใช้มาตรการเชิงรุก และรัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนให้เป็นไปตามแผน ปลายปีนี้สถานการณ์คงดีขึ้น รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนให้เป็นไปตามแผน เชื่อว่าปลายปีนี้ น่าจะมีข่าวดีทั้งประเทศ ซึ่งเป็นเพียงการคาดการณ์ รัฐบาลพยายามเร่งรัดในการฉีดวัคซีน เดือนที่แล้วสามารถฉีดวัคซีนได้กว่า 10 ล้านโดส รัฐบาลมองว่าทางออกที่ดีที่สุด คือทำอย่างไรให้คนได้รับวัคซีนให้มากที่สุด ขอยืนยันรัฐบาลไม่ได้มีปัญหาเรื่องงบประมาณในการจัดหาวัคซีน แต่รัฐบาลมีปัญหาที่การจัดส่งวัคซีนให้ไม่ทัน สิ่งที่พยายามทำคือให้ได้รับวัคซีนเป็นไปตามแผน


นอกจากนี้นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวอีกด้วยว่า ขณะที่รอรับการฉีดวัคซีน ขอฝากให้ประชาชนต้องช่วยกันรักษาระยะห่าง ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย เบื้องต้นสิ่งเหล่าจะช่วยได้ ย้ำว่ารัฐบาลพยายามแก้ไขระเบียบ มีข้อผ่อนผันในหลายเรื่อง อย่างการใช้งบประมาณของ ปภ. ให้อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อความคล่องตัวในการแก้ไขปัญหา


ด้านนายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 ของจังหวัด ได้เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยฯ สามารถรองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 400 เตียง มีระบบการดูแลผู้ป่วยโดยได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในพื้นที่ มีนายแพทย์เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนาม ส่วนระบบสนับสนุนในการรักษาความปลอดภัย ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายปกครอง การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลของท้องถิ่นและเทศบาล ขณะนี้ได้ดำเนินการกว่า 2 เดือน มีผู้ป่วยสะสม 1,821 ราย รักษาหาย 1,536 ราย มีอาการเปลี่ยนแปลงและส่งต่อ 35 ราย ปัจจุบันมีผู้ป่วย 285 ราย เป็นเพศชายทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยอาการไม่รุนแรง และไม่มีปัจจัยเสี่ยง นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริขับเคลื่อนโดย Blogger.