Header Ads
ชาวบ้านวอนหน่วยงานรัฐให้เพิ่มท่อระบายน้ำ


เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 64 เวลา 15.00 น.เกิดฝนตกหนักใน อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ สืบเนื่องจากร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ เป็นอีกพื้นที่หนึ่ง ที่มีปริมาณน้ำฝนมาก ซึ่งส่งผลกระทบกับบ้านเรือนที่อาศัยอยู่โดยเฉพาะในเขตเทศบาล บ้านเรือนหลังใดมีพื้นที่ต่ำทำให้น้ำไหลเข้าสู่ภายในตัวบ้าน  ชุมชนบ้านเนินน้ำเย็น หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว อ.หนองบัว  เป็นอีกชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากฝนตกหนักในครั้งนี้  นางสุนันท์  มหาวีระตระกูล ชาวบ้านในหมู่ที่2 บ้านเนินน้ำเย็น ต.หนองบัว เล่าให้ฟังว่า ได้รับความเดือดร้อนมากเมื่อฝนตกแรงและเป็นเวลานานทุกครั้งก็ได้รับความเดือดร้อน น้ำเข้าภายในบ้านทุกครั้ง และในวันนี้อยากจะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ขอท่อระบายน้ำเพิ่มเติมจากท่อเดิมให้วางท่อยาวไปตลอดแนวให้ลงสู่คลองหลัก เพื่อจะช่วยในการระบายน้ำได้ดีกว่าเดิม  ซึ่งปัจจุบันเมื่อมีฝนตกเป็นเวลานานมีปริมาณน้ำมาก การระบายน้ำไม่ทันก็จะไหลเข้าสู่ภายในบ้าน  สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนหลายๆหลังคาเรือนโดยเฉพาะบ้านที่มีผู้สูงอายุอยู่ภายในบ้าน


ภาพ/ข่าว ภคพล ครองสิน - นางสุนันท์  มหาวีระตระกูล

ขับเคลื่อนโดย Blogger.