Header Ads

 


 ชุมพร -  Amazing  chumphon   Islands   มนต์เสน่ห์หมู่เกาะทะเลชุมพร


วันที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น นายพิทักษ์ พิศสิริวัฒนสุทธิ์ ปลัดจังหวัดชุมพร ได้จัดทริป พา หัวหน้าส่วน นายสุรพล มิ่งชัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร  นายอุดม ศรีสมทรง  พาณิชย์จังหวัดชุมพร นายรุ่ง  ดวงภุมเมศร์เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร  นายสุวรรณเนาว์ แสนสุข หน.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จังหวัดชุมพร  และผู้เกี่ยวข้อง พร้อมสื่อมวลชน นำโดยนายณรงค์ หลักกำจร หัวหน้าประชาสัมพันธ์ จ.ชุมพร ลงเที่ยวชมเกาะต่าง ๆ ภายใต้การแนะนำและดูแล ความปลอดภัย จาก จนท.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

นายพิทักษ์ พิศสิริวัฒนสุทธิ์ กล่าวว่า ได้นำหัวหน้าส่วนและผู้เกี่ยวข้อง พร้อมสื่อมวลชน ลงพื้นที่ตรวจสอบ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จังหวัดชุมพร  เกาะรังนก  และบริเวณเกาะดำน้ำลึกของจังหวัดชุมพร เพื่อเตรี่ยมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร ในช่วงปีใหม่นี้ ปี 2565 ครับ

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514


ขับเคลื่อนโดย Blogger.