Header Ads
เชียงรายฝึกรับภัยพิบัติแผ่นดินไหวระดับ 7 แมกนิจูดแก่หัวหน้าส่วนราชการ 18 อำเภอ


เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 10 กันยายน 2564 ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย พล.ต.ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ปภ.เขต 15 ปภ.เชียงราย สาธารณสุข ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณภัยและการฝึกการบัญชาการเหตุการณ์ในสถานการณ์วิกฤติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นปลัดอำเภอ นายตำรวจ และท้องถิ่น จาก 18 อำเภอใน จ.เชียงราย ที่มีความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับงานสาธารณภัยจำนวน 50 คน เข้ารับการอบรมเพื่อนำไปจัดฝึกอบรมต่อในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานภายใต้สถานการโควิด-19 

โดยการฝึกอบรมได้มีการจำลองสถานการณ์เกิดเหตุแผ่นดินไหวและอุทกภัยครั้งใหญ่พื้นที่ อ.แม่จัน และ อ.แม่สาย โดยแผ่นดินไหวแรงสั่นสะเทือน ตามมาตราวัดริกเตอร์ได้ระดับ 7 แมกนิจูด ส่งผลกระทบในพื้นที่ 9 อำเภอ โดยเฉพาะ อ.แม่จัน มีบ้านเรือนเสียหายกว่า 3,000 หลังคาเรือนและมีผู้เสียชีวิตประมาณ 20 ราย ส่วน ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย เกิดเหตุสะพานขาดประชาชนถูกตัดขาดไม่สามารถเดินทางออกมายัง อ.เมืองเชียงราย เจ้าหน้าที่จึงได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวภายในสำนักงาน ปภ.เขต 15 เพื่อรองรับผู้พักพิงได้ประมาณ 200 คน โดยได้นำเฮลิคอปเตอร์จากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมือง จากค่ายเม็งรายมหาราช ในการลำเลียงผู้ป่วยและนำส่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเจ้าหน้าที่ได้ลำเลียงด้วยรถของมณฑลทหารบกที่ 37 และ ปภ.เขต 15 ซึ่งการฝึกอบรมภายใต้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยมาตรการการคัดกรอง การคัดแยกบุคคล การจัดแบ่งประเภทกลุ่มคนต่าง ๆ เป็นกลุ่ม ผู้สูงอายุ ชาย หญิง เด็ก รวมไปถึงการจัดอาหาร น้ำดื่ม สถานที่พัก และกิจกรรมนันทนาการเพื่อมอบขวัญกำลังใจด้วยเสียงเพลงจากวงดนตรีของทหาร อีกด้วย

ภาพ/ข่าว จักรภัทร แสนภูธร-รมณ ภัทรทองศักดิ์ 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.