Header Ads
 นครนายก – วัดธรรมปัญญาจัดพิธีสวดมหาพุทธาภิเษก สวดเสริมศิริมงคล ขอพรหลวงพ่อเสาร์ 5 ศักดิ์สิทธิ์ ในวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564ที่วัดธรรมปัญญา ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พระครูโสภณนาคกิจ (พระอาจารย์เดชวัดช้าง) เจ้าคณะอำเภอบ้านนา เจ้าอาวาสวัดช้าง เป็นประธานสงฆ์ พิธีจุดเทียนชัย ในพิธีสวดมหาพุทธาภิเษก สวดเสริมศิริมงคลขอพร หลวงพ่อเสาร์ 5 ในวันที่ 11 กันยายน  2564 ช่วงเช้า เวลา 09..15 น.และ ช่วงบ่ายเวลา 14.15 น. พระครูสุธรรมปัญญาวุธ เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญา หลวงพ่อเสาร์ 5 เป็นประธานพิธีจุดเทียนชัย ในพิธีสวดมหาพุทธาภิเษก สวดเสริมศิริมงคล ขอพรหลวงพ่อเสาร์ 5 ศักดิ์สิทธิ์ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 10 โดยมีคณะศิษย์ยานุศิษย์,พี่น้อง,ประชาชน,เข้าร่วมในพิธี เพื่อเป็นสิริมงคลแด่ตนเองและครอบครัว


ด้วยวัดธรรมปัญญา จังหวัดนครนายกได้จัดพิธีสวดมหาพุทธาภิเษก สวดเสริมศิริมงคล หลวงพ่อเสาร์ 5 โดยมีพระเกจิได้นั่งอธิฐานจิตสวดมหาพุทธาภิเษกช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 09.15 น.ถึง 11.00 น. และช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 14.15 น.ถึง16.00 น. เพื่อเป็นสิริมงคล และวัดธรรมปัญญาเป็นวัดเก่าแก่อายุเกิน 100 ปีมีหลวงพ่อเสาร์ 5 พระประธานในอุโบสถ ความพิเศษของโบสถ์ที่ชาวบ้านนิยมมาทำบุญ คือมีบ่อน้ำอยู่ใต้โบสถ์เป็นบ่อน้ำที่ไม่แห้ง และใครที่ศรัทธาในเรื่องพระพุทธศาสนามาที่ วัดธรรมปัญญามีลอดโบสถ์ ไหว้พระทำบุญ โดยเฉพาะหลวงพ่อเสาร์ 5 พระประธานภายในอุโบสถ์ที่ใครๆก็มาสักการะกราบไหว้บูชาได้ทุกวันสมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก


ขับเคลื่อนโดย Blogger.