Header Ads

 


 คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ที่จันทบุรี  บ่ายวันนี้ ( 20 ก.ย.64 ) ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย นางสาวญาณธิชา บัวเผื่อน โฆษกคณะกรรมาธิการ และนางอมรรัตน์ โชคปมิตต์กุล เลขานุการคณะกรรมาธิการได้นำคณะ เดินทางมาศึกษาดูงานเรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ( อบต.) รับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยนายฤหัส ไชยศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  กกต.จังหวัดจันทบุรี ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น ที่เบื้องต้น กกต.จังหวัดจะมีการประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งในช่วงเดือน ตุลาคม 2564 และ กำหนดวันเลือกตั้ง อบต.ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 กำหนดรับสมัคร นายก อบต.และ สมาชิก อบต.ระหว่างวันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564 ภายใต้คำขวัญ ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส ซึ่งจันทบุรีมี อบต.ที่หมดวาระ และ จะต้องดำเนินการเลือกตั้งตามประกาศของ กกต.รวม 34 แห่ง แบ่งเป็นเขตอำเภอเมือง 4 อบต./ อำเภอขลุง 5 อบต. / อำเภอท่าใหม่ 7 อบต. / อำเภอแหลมสิงห์ 4 อบต./อำเภอโป่งน้ำร้อน 2 อบต./อำเภอสอยดาว 4 อบต./อำเภอนายายอาม 4 อบต.และ อำเภอแก่งหางแมว 4 อบต.  

ภาพ/ข่าวดนุชเดช ทองเปรม จันทบุรี

ขับเคลื่อนโดย Blogger.