Header Ads
 วัดวาอาราม รวมถึง ชาวบ้านตำบลวัดยม อำเภอบางบาล ริม 2 ฝั่งคลองบางบาล น้ำท่วมสูง ต้องน้ำรถจอดบนสะพาน หลังเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำเพิ่ม อยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 27 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวเดินทางลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังเขื่อนเจ้าพระยา มีการระบายน้ำเพิ่มขึ้น อยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้น โดยพบว่าระดับน้ำใน แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น

โดยลงพื้นที่สำรวจ หมู่ที่ 5 ตำบลวัดยม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าภายในชุมชน ริมคลองทั้ง 2 ฝั่งคลอง ถูกน้ำท่วม สูงกว่า 1 เมตร ชาวบ้านต้องนำยานพาหนะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ มาจอดไว้บนสะพาน เพื่อความปลอดภัย ไม่ได้ได้รับความเสียหาย ข้าวของเครื่องใช้ถูกน้ำขึ้นไว้บนบ้าน สัตว์เลี้ยงต้องอยู่แต่บนบ้านชั้น 2 ทั้งนี้ยังพบอีกว่ามี วัดวาอาราม หลายๆวัด ในพื้นที่ ถูกน้ำท่วมเข้าถึงบริเวณวัด

ซึ่งก่อนหน้านี้ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ได้ออกหนังสือการบริหารจัดการน้ำลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 6 อำเภอในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอเสนา อำเภอบางบาล อำเภอผักไห่ อำเภอบางปะอิน อำเภอบางไทร เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะขึ้นสูงเร็วเนื่องจากเขื่อนมีการระบายปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นลงสู่ท้ายเขื่อน เพื่อให้การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ

โดยให้ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในเม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำน้อยด้านท้ายประตูระบายน้ำผักไห่ คลองบางหลวง คลองบางบาล พร้อมทั้งให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นบนที่สูงหรือที่ปลอดภัย ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงและพื้นที่ที่ยังคงสถานการณ์น้ำท่วมขังอยู่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่ง แม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งผู้ประกอบกิจการ ในบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย คลองโผงเผง และคลองบางบาล ในการรับมือกับสถานการณ์ระดับน้ำที่สูงเพิ่มขึ้น จัดชุดปฏิบัติการหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะ วันหยุดราชการ ให้มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีที่ได้รับการร้องขอ

 

 

ศักดริน  พุทธคาวี ( ต้น 089 – 886 – 2828 )


ขับเคลื่อนโดย Blogger.