Header Ads

 


 คลัสเตอร์จากธ.กรุงไทยสาขาปากพะยูน ทำวุ่นทั้งหมู่บ้าน
เมื่อวันที่23 ก.ย.64 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากนายประมวล ทองเรืองสุกใส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุงว่านายทศพลและนางวราพร ชุมทอง สองสามีภรรยาพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่121/6(บ้านบนสวน)หมู่ที่1ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง มีศักดิ์เป็นหลานเขยและหลานสาวของผู้สื่อข่าว ได้ไปตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา19 ที่รพ.ปากพะยูน การที่สองสามีภรรยาไปทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา19ในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากที่ทำงานของนางวราพร ชุมทอง ซึ่งทำงานอยู่ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปากพะยูนตำแหน่งแม่บ้านได้มีพนักงานในธนาคารดังกล่าวติดเชื้อไวรัสโคโรนา19


 ต่อมาวันที่24ก.ย.เวลา10.00ผลยืนยันทั้งสองรายติดเชื้อไวรัสโคโรนา19 และเวลา14.00น.ในวันเดียวกันมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลปากพะยูนได้มารับตัวสองสามีภรรยาไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ต่อมานายแพทย์เสงี่ยม ศรีทวี หน.รพ.สต.ฝาละมีได้นำเจ้าหน้าที่อสม.หมู่ที่1จำนวน7คนมีรายชื่อดังต่อไปนี้1.นางอารี อินทโน 2.นางพริ้ง ภาครัตน์ 3.นางสาวสุจิตรา รัตน์ทอง 4.นางราตรี วังนิล 5.นางมณี ไชยปุริวงศ์ 6.นางอาภรณ์ แสงสว่าง 7.น.ส.นิยม ณ พัทลุง พร้อมผญบ.หมู่ที่1และผช.ผญบ.ได้ไปดำเนินการกักบริเวณพร้อมสอบสวนโรคตามขั้นตอนการรักษาโรคของกระทรวงสาธารณะสุข จากการสอบสวนโรคเบื้องต้นมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน18รายจึงได้ทำการกักตัวทั้ง18รายไม่ให้ไปสัมผัสกับบุคคลอื่นเพื่อรอการนำส่งรพ.ตรวจหาเชื้อในวันถัดไป 25ก.ย.ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้นำบุคคลทั้ง18รายไปตรวจหาเชื้อวันที่26ก.ย.ผลยืนยันมีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก2รายทั้งสองรายก็เข้ารับการรักษาตัวที่รพ.ตามขั้นตอนของการรักษาโรคไวรัสโคโรนา19 ส่วนอีก16รายที่มีผลเป็นลบเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการกักตัว14วันเพื่อรอดูอาการตามขั้นตอนของการรักษาโรคไวรัสโคโรนา19


วันที่26ก.ย.เวลา13.00น.นายเขมพล อุ้ยตระกูล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายไพฑูรย์ ย้อยอัด กำนันตำบลฝาละมี นายประมวล ทองเรืองสุกใส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ทั้ง3คนมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1.นายถนอม วังนิล 2.นายพร้อม สังข์น้อย 3.นางนุชนาถ ไหมแก้วพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อสม.หมู่ที่1 ได้นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบกับเหตุหารณ์คลัสเตอร์ดังกล่าวจำนวน70ถุง


 เอกรัตน์ นาคประกิษฐ์ ผู้สื่อข่าว13สยามไทยทีวี รายงานขับเคลื่อนโดย Blogger.