Header Ads

 


 ชาวบ้านสบสาย ฟื้นฟูทำบุญกิ๋นสลากในวันพระ12


เป็งท่ามกลางสถานการณ์โควิด 19


ช่วงสายวันที่21 ชาวสบสายเริ่ม

ประเพณีกินสลากหรือทำบุญสลากภัตรในวันพระ 15 ค่ำ เดือน 12 เหนือหรืองานบุญ 12เป็ง  ของชาวเมืองแพร่ตรงกับวันเพ็ญเดือน10 ภาคกลาง ชาวเมืองแพร่ถือเป็นงานบุญใหญ่เชื่อกันว่าเป็นวันที่เหล่าเปรตภูตผีในนรกภูมิถูกปล่อยออกมาขอส่วนบุญ  พร้อมทั้งพุทธศาสนิกชนในล้านนาได้โอกาสทำบุญไปถึงญาติพี่น้องบิดามารดาปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้ว ทำให้วันพระใหญ่นี้มีความสำคัญของชาวล้านนาที่ต้องมาวัดทำบุญอุทิศส่วนกุศลรวมทั้งการทำบุญแบบไม่เจาะจงพระสงฆ์รูปใด ทำให้เกิดอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ต่อผู้มีเจตจำนงค์


ทำให้เทศกาลกิ๋นสลาก งานบุญ 12 เป็งมีพุทธศาสนิกชนมาทำบุญอย่างเนื่องแน่นทุกปี ด้วยการนำข้าวสารอาหารแห้งประดับในต้นสลากนำมาถวายพระแบบไม่เจาะจงที่วัด  


การจัดงานบุญดังกล่าวในปีนี้ทุกวัดในภาคเหนือต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเข้มงวด  ที่วัดสบสาย  อำเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่ มีมาตรการพิเศษให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดแบบจำกัดจำนวน  ไม่เกิน 100 คนโดยทยอยเข้าวัดหมู่บ้านละ1ชั่วโมง มีการจัดคิวทำบุญตลอดทั้งวัน


พระนันทวัฒน์ ธัมมิกะวาโท  รักษาการเจ้าอาวาสวัดสบสายกล่าวว่า  ตั้งแต่เช้าตรู่มาแล้วมีประชาชนที่ต้องการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วพากันมาที่วัดอย่างเนืองแน่น  ทางวัดและ อสม.ต้องช่วยกันจัดระบบคัดกรอง จำกัดจำนวนคนเข้าวัดด้วยความยากลำบาก  โดยเฉพาะวัดสบสายไม่ได้จัดงานบุญ12เป็งมานานกว่า30ปีแล้ว การทำบัญวันนี้ถือเป็นวันฟื้นฟูประเพณีให้กลับมาใหม่ จึงมีพุทธศาสนิกชนมาอย่างเนืองแน่น

//ราเชนทร์  โชติถนอมกิจ

รายงาน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.