Header Ads
ฝ่าวิกฤต COVID-19 : ศูนย์ประสานงานต้านภัย โควิด - 19 กองทัพภาคที่ 3 เปิดภาพ เที่ยวบิน..ภารกิจพาคนไทยกลับบ้าน เครื่องบินลำเลียง 295 บินส่งผู้ป่วยโควิดรักษากลับภูมิลำเนา พิจิตร  พิษณุโลก มณฑลทหารบกที่ 39 จัดรถรับส่งศูนย์พักคอยเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564  พันเอก วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก (ฝ่ายทหาร) พร้อมด้วย กำลังพล และยานพาหนะจาก มณฑลทหารบกที่ 39 ดำเนินการรับ - ส่ง ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวจากกรุงเทพมหานคร ฯ และปริมณฑล เดินทางกลับมารักษาตัวอย่างพื้นที่ภูมิลำเนาเดิม ตามโครงการ “ คนไทยไม่ทิ้งกัน ทบ. และ กอ.รมน. พาคนกลับบ้าน ” ที่ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 46 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดย  ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด - 19 กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3, มณฑลทหารบกที่ 39 , จังหวัดพิษณุโลก , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ,กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก และส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  โดยมี  พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ร่วมสังเกตการณ์ในการนำ พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร จำนวน 25 ราย กลับภูมิลำเนาบ้านเกิด ทางอากาศโดย เครื่องบินลำเลียงแบบ 295 ในการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อ โควิด - 19 ทางอากาศไปส่งยังภูมิลำเนาทั่วประเทศ

ซึ่ง ผู้บัญชาการทหารบก อนุมัติให้จัดอากาศยานกองทัพบก แบบลำเลียง 295 ส่งผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวจำนวน 25 คน แบ่งเป็นพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 14 คน และพื้นที่จังหวัดพิจิตร จำนวน 11 คน เดินทางโดยออกจาก ฝูงบิน ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานครฯ เมื่อเวลา 13.10 น. และถึงตำบลปลายทาง ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 46 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อเวลา 14.00 น. จากนั้น รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก (ฝ่ายทหาร)   พร้อมกำลังพลและยานพาหนะของมณฑลทหารบกที่ 39 รับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กลุ่มสีเขียว ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ส่งต่อไปยัง ศูนย์พักคอยแห่งที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก Community Isolation โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อทำการตรวจคัดกรองและเข้ารักษาตามระบบของสาธารณสุขต่อไป

สำหรับการเดินทางโดย เครื่องบินลำเลียงแบบ 295 ครั้งนี้ เน้นการส่งป่วยไปยังจังหวัดพื้นที่ห่างไกล จากกรุงเทพฯ และพื้นที่ต้องใช้เวลานานหากต้องเดินทางด้วยรถยนต์ ประกอบด้วย จังหวัดพิจิตร จำนวน 11 ราย จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 14 ราย รวมจำนวน 25 ราย ในจำนวนนี้มีเด็กจำนวน 2 ราย อายุ 3 ขวบ กับ 5 ขวบ เพื่อลดการแพร่เชื้อระหว่างการเดินทาง รวมถึงลดภาวะค่าใช้จ่ายของประชาชน ระหว่างไม่มีรายได้และภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายกองทัพบก ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส โดยมีเป้าหมายเพื่อแบ่งเบาภาระในระบบสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล ที่เป็นผู้ป่วยสีเขียว

ด้าน รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เปิดเผยว่า กรณีชาวพิษณุโลก ผู้ติดเชื้อไวรัส โควิด-19 หรือผู้กักตัวที่มีความเสี่ยงสูง หรือ ผู้ที่สงสัยว่าตนเองติดเชื้อในพื้นที่  ให้รีบติดต่อศูนย์คัดกรอง ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อเข้าสู่ระบบการคัดกรองโดยเร็ว โดยให้ประสานผ่าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือสาธารณสุขอำเภอ ที่ท่านมีภูมิลำเนาอยู่ หรืออาศัยอยู่  ก่อนเวลา 11.00 น. ของทุกวัน เพื่อที่จะได้เข้าระบบสู่การรักษาได้รวดเร็ว

หากท่านเดินทางมาถึงในช่วงค่ำให้พักค้างคืนที่บ้านพักและรีบดำเนินการในวันรุ่งขึ้นทันที


นาคา คะเลิศรัมย์(ผู้สื่อข่าว)

ขับเคลื่อนโดย Blogger.