Header Ads
ราชบุรี - เตรียมเปิดศูนย์พักคอย พล.พัฒนา 1 พร้อมมอบยาฟ้าทะลายโจร 1.5 หมื่นแคปซูล
  วันที่ 25 ส.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1 พร้อม นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอเมืองราชบุรี, สาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี, นายเอกชัย กลิ่นสุคนธ์ นายกอบต.ดอนตะโก, ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และคณะ ร่วมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเปิดศูนย์พักคอย กองพลพัฒนาที่ 1 สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจ.ราชบุรี มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น ทำให้เตียงสำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลไม่เพียงพอ ต้องเร่งเสริมเตียงเพิ่ม อีกทั้งโรงพยาบาลสนามทั้ง 5 แห่ง เริ่มเต็ม ผวจ.ร.บ. จึงขอรับการสนับสนุนพื้นที่จัดตั้งศูนย์พักคอย สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ก่อนส่งต่อไปยัง รพ.ศูนย์ราชบุรี โดยจะรับผู้ติดเชื้อจากพื้นที่ ต.ดอนตะโก, ต.ดอนแร่ และ ต.ห้วยไผ่ ซึ่งเป็นชุมชนรอบค่ายศรีสุริยวงศ์ พล.พัฒนา 1 โดยใช้สถานที่ของ ร้อย.คม.1 กอง สน.พล.พัฒนา 1 ในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอย ซึ่งจะสามารถเปิดรองรับผู้ติดเชื้อ ได้ตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค.64 เป็นต้นไป ได้โดยรับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันจากภาคเอกชน


  ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ส่งมอบ ฟ้าทะลายโจรแคปซูล 15,000 แคปซูล ให้กับผบ.พล.พัฒนา 1 และอบต.ดอนตะโก เพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยภายในศูนย์พักคอย กองพลพัฒนาที่ 1 ซึ่งทางอบต.ดอนตะโก มีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ขาดแคลนยาฟ้าทะลายโจร สำหรับรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย จึงได้ขอความร่วมมือกับวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการผลิตแคปซูลสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและสมุนไพรอื่นๆ โดยสนับสนุนวัตถุดิบฟ้าทะลายโจรอบแห้ง เพื่อใช้ในการผลิต ถือเป็นการทำงานร่วมกับท้องถิ่น ตามบทบาทภารกิจมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 


///////////////////////////////////////////


สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

ขับเคลื่อนโดย Blogger.