Header Ads
 ราชบุรี - อบต.คลองข่อย แจกข้าวกล่องพร้อมน้ำสมุนไพรช่วยชาวบ้าน 
  วันที่ 25 สิงหา 2564 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า ที่ศาลาเอนกประสงค์วัดวิหารสูง มีการนำอาหารข้าวกล่องพร้อมน้ำสมุนไพร ออกแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนชาวบ้านหมู่ที่ 3 ต.คลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี จำนวน 250 กล่อง สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 ยังคงมียอดผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อรัสโควิด-19 เป็นวงกว้าง


  นายปรีชา กระต่ายทอง นายกอบต.คลองข่อย มีความห่วงใยต่อความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนชาวต.คลองข่อยเป็นอย่างมาก และเพื่อให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชน เพื่อจะร่วมกันฝ่าฟันผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกัน ทางอบต.คลองข่อย ได้เร่งเห็นความสำคัญนี้ จึงได้จัดทำข้าวกล่อง พร้อมน้ำสมุนไพร ออกแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในต.คลองข่อย ทั้ง 8 ตำบล รวม 2,000 ชุด โดยกระจายออกนำแจกจ่ายไปในแต่ละหมู่บ้าน 250 ชุด ซึ่งในวันนี้ ได้แจกจ่ายในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ต.คลองข่อย ที่ศาลาเอนกประสงค์วัดวิหารสูง และจะหมุนเวียนไปจนครบทั้ง 8 หมู่ จำนวน 2,000 ชุด ซึ่งการเข้ารับข้าวกล่องทุกคนต้องสวมใส่แมส ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล และรักษาเว้นระยะห่าง เพื่อเป็นการป้องกันการตัวเองและคนรอบข้าง


//////////////////////////////////////////////


สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี


ขับเคลื่อนโดย Blogger.