Header Ads

 


ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดพิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคล เหรียญแปดเหลี่ยม หลวงปู่พัฒน์ รุ่นบูชาครู ๙๙


วันนี้ (9 ส.ค.64) เวลา 09.09 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดพิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคล เหรียญแปดเหลี่ยม หลวงปู่พัฒน์ ปุญฺญกาโม รุ่นบูชาครู ๙๙ ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งจัดสร้างโดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำโดยนายอดุลย์ ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการฯ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 99 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำรายได้สนับสนุนเป็นทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อันเนื่องมาจากสถานการณ์การะบาดของโรคโควิด-19 โดยมี ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นประธานในพิธี และการจัดพิธีดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

พิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคล ได้รับเมตตาจากพระมหาเถราจารย์นั่งปรกพุทธาภิเษก ได้แก่ พระราชมงคลวัชราจารย์ (หลวงปู่พัฒน์ ปุญฺญกาโม) วัดธารทหาร (ห้วยด้วน) พระนิโรธรักขิต (หลวงพ่อสุนทร ขนฺติโก) วัดท่าพระเจริญพรต พระครูนิวิฐวรคุณ (หลวงพ่อชอุ้ม กตสาโร) วัดตะเคียนเลื่อน หลวงปู่ลี ตาณํกโร วัดหัวตลุกวนาราม และพระครูนิโครธกิตติโสภณ (ไพศาล ยโสธโร) วัดไทรงาม

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับ​ศร​ทิพย์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.